Vertaal

Vertalingen schiereiland NL>EN

het schiereiland

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈsxirɛilɑnt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

eiland dat met een smalle strook grond aan het vasteland verbonden is - peninsula

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het schiereilandthe peninsula

Bron: interglot
Synoniemen
NL: landtong

Er zijn 10 zinnen met `schiereiland` gevonden
 1. NL: Drie randgebergten geven de bergachtige structuur aan het schiereiland, namelijk de Pyreneeën, het Betische en het Catalaanse gebergte
  EN: Three exterior ranges define the mountainous structure of the Peninsula; they are the Pyrenean, Andalusian and Catalan mountains
 2. NL: Uit deze periode komen de eerst geschreven getuigenissen over het Iberisch Schiereiland
  EN: The first testimonials written about the country date back to this period
 3. NL: De Samen leven tegenwoordig in een gebied dat loopt van Jämtland in Zweden en Noord Noorwegen en Finland tot aan het schiereiland Kola in Rusland
  EN: Sami people live nowadays in an area which spreads from Jämtlands Län in Sweden through Northern Norway and Finland to the Kola Peninsula in Russia
 4. NL: De structuur van het schiereiland kan over het algemeen als volgt worden omschreven
  EN: The overall structure of the Peninsula could be described as follows
 5. NL: Het grootste deel van het grondgebied ligt op het Iberisch schiereiland
  EN: The largest part of the territory is located in the Iberian Peninsula
 6. NL: Italië is een schiereiland.
  EN: Italy is a peninsula.
 7. NL: Indonesië bestaat uit vele eilanden en twee schiereilanden.
  EN: Indonesia consists of many islands and two peninsulas.
 8. NL: De eerste bewoners van het Iberisch Schiereiland waren Kelten en Iberiërs
  EN: The first settlers on the Peninsula were the Celts and the Iberians
 9. NL: Het schiereiland heeft uitzicht op Bedford Basin
  EN: The promontory overlooks Bedford Basin
 10. NL: In het jaar 1191 stichtte hertog Berchtold V van Zähringen de stad Bern op een goed verdedigbaar schiereiland in de rivier
  EN: In the year 1191 Duke Berchtold the Fifth of Zähringen founded the city of Bern on a protected river peninsula