Vertaal
Naar andere talen: • samenvatting > DEsamenvatting > ESsamenvatting > FR
Definities op Encyclo.nl: samenvatting (5x)
Vertalingen samenvatting NL>EN

de samenvatting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈsamə(n)vɑtɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

bekorte weergave van de inhoud van een tekst - digest, summary
Van veel romans is op internet een samenvatting te vinden. - One can find a summary of a lot of novels on the internet.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de samenvatting (v) the abstract ; the summary ; the recapitulation
samenvatting summation ; abridgment ; executive summary ; abstract ; summary note ; summary ; summing-up ; abridgement ; resumé ; summery
Bronnen: mwb; interglot; Trueterm; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `samenvatting`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: excerpt
NL: extract
NL: recapitulatie
NL: resumé
NL: uittreksel

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: abridgement
US-spelling: abridgment


Download de Android App
Download de IOS App