Vertaal

Vertalingen rekening NL>EN

de rekening

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈrekənɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) opgave van wat je moet betalen - bill, check
Ober, mag ik de rekening? - Waiter, may I have the bill?
de rekening contant betalen - pay the bill in cash

2) dienst van een bank waarop wordt bijgehouden hoeveel geld je krijgt en uitgeeft - account
een rekening openen - open an account
spaarrekening - savings account
uitdrukking iets voor je rekening nemen

3) deel van de uitdrukking:
uitdrukking rekening houden met

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de rekening (v) the account ; the invoice ; the bill ; the bank account

Bron: interglot
Synoniemen
NL: afrekening
NL: bankrekening
NL: berekening
NL: conto
NL: factuur
NL: nota
NL: verantwoording

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: lopende rekening EN: running account
NL: rekening en verantwoording doen EN: render an account (of)
NL: een rekening hebben (openen) bij een bank EN: have (open) an account with a bank
NL: rekening houden met EN: make allowance for (age) EN: reckon with (a possibility) EN: (niet uit het oog verliezen) take into account
NL: rekeningen maken EN: run up bills
NL: rekeningen schrijven EN: make out accounts
NL: in rekening brengen EN: charge
NL: op rekening kopen EN: buy on credit
NL: een bedrag op iemands rekening schrijven EN: put an amount down to a person's account
NL: op nieuwe rekening overbrengen EN: carry forward
NL: op rekening stellen van EN: (figuurlijk) put (set) down to
NL: volgens rekening EN: as per account
NL: voor rekening van EN: for account of
NL: voor eigen rekening EN: for (on) one's own account
NL: voor gezamenlijke rekening EN: on (for) joint account
NL: ik neem alle kosten voor mijn rekening EN: I undertake to bear all the cost
NL: (deze uitlating) blijft voor zijn rekening EN: is for his account
NL: dat neem ik voor mijn rekening EN: I'll take charge of that
NL: zij namen (vier tanks) voor hun rekening EN: they accounted for...Er zijn 50 zinnen met `rekening` gevonden
 1. NL: Ik wil graag geld opnemen van mijn rekening
  EN: I would like to withdraw money from my account
 2. NL: U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer t.n.v. ,
  EN: You can transfer this amount to account number in the name of ,
 3. NL: het volgende onderdeel is het rekeningnummer
  EN: the next item is the account number
 4. NL: kunt u £1000 van mijn lopende rekening naar mijn deposito rekening overmaken?
  EN: could you transfer £1000 from my current account to my deposit account?
 5. NL: Bij annulering tot 3 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht
  EN: If cancelled up to 3 days before date of arrival, no fee will be charged
 6. NL: Houd er rekening mee dat sommige landen het EU-recht niet correct toepassen
  EN: Be aware that some countries may fail to apply EU law correctly
 7. NL: Bij haar visserijbeleid heeft de EU altijd rekening gehouden met het milieu
  EN: The EU's fisheries policy has always taken environmental aspects into account
 8. NL: Bovendien… als u via Immogo verkoopt, worden uw Google investeringen in mindering gebracht op de rekening!
  EN: What’s more... if you sell through Immogo, we’ll deduct your Google investment from your Immogo invoice!
 9. NL: Bepaalt de hoeveelheid benodigd bestratingsmateriaal, rekening houdend met de bodemcondities en zorgt voor de juiste hoeveelheid.
  EN: Determine, depending on the local soil conditions, the amount of base materials needed and supply the materials.
 10. NL: `Het is prima,` lachte Dima. `Ik ben per slot van rekening nog in de groei. Ik groei er wel in.`
  EN: `It's fine,` Dima laughed. `I'm still growing, after all. I'll grow into it.`
 11. NL: Verwijdert dode of gevangen dieren, verwerkt de pesticiden en slaat deze op, houdt hierbij rekening met de juiste procedures.
  EN: Dispose of dead and captured animals, and handle and store pesticides, following the correct procedures.
 12. NL: Per slot van rekening blijft niets eeuwig bestaan.
  EN: After all, nothing remains forever.
 13. NL: -De rekening delen werkt niet.\r -Precies.
  EN: -And no one ever got laid by going Dutch.\r -Exactly.
 14. NL: Ik betaalde al haar rekeningen.
  EN: What? I paid all her bills!
 15. NL: rekeningrijden
  EN: pay-as-you-drive
 16. NL: ik wil graag een zakelijke rekening openen
  EN: I'd like to open a business account
 17. NL: Houdt u er rekening mee dat wij slechts een beperkt aantal dieren als ruimbagage kunnen vervoeren
  EN: Please note that we can transport only a limited amount of animals as check-in baggage
 18. NL: volgens mij klopt de rekening niet
  EN: I think there's a mistake in this bill
 19. NL: Ik kan uw rekening niet langer openhouden
  EN: I can't keep your account open any longer
 20. NL: Op een rekening storten
  EN: To pay into an account
 21. NL: Indien uw rekening gedebiteerd werd, zal die u informeren wie de verkoper van uw tickets is
  EN: If your account has been debited, the name of your supplier should be specified
 22. NL: U bent per slot van rekening op vakantie…
  EN: Well, you are on holiday after all…
 23. NL: Dat geld rustte ten eerste gewoon op\r mijn rekening voordat ik het doorschoof.
  EN: That money was just resting\r in my account before I moved it on.
 24. NL: Bij de toepassing van die voorschriften kan zij rekening houden met het belang van innovatie, standaardisatie of de ontwikkeling van kleine bedrijven
  EN: But in applying these rules, it can take account of the interests of innovation, unified standards, or small business development
 25. NL: Hoeveel verzendkosten brengt hellobuybye.com in rekening?
  EN: What does hellobuybye.com charge for post and packaging?

Bekijk alle 50 voorbeeldzinnen met `rekening`