Vertaal
Naar andere talen: • rekening > DErekening > ESrekening > FR
Definities op Encyclo.nl: rekening (7x)
Vertalingen rekening NL>EN

de rekening

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈrekənɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) opgave van wat je moet betalen - bill, check
Ober, mag ik de rekening? - Waiter, may I have the bill?
de rekening contant betalen - pay the bill in cash

2) dienst van een bank waarop wordt bijgehouden hoeveel geld je krijgt en uitgeeft - account
een rekening openen - open an account
spaarrekening - savings account
uitdrukking iets voor je rekening nemen

3) deel van de uitdrukking:
uitdrukking rekening houden met

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de rekening (v) the account ; the invoice ; the bill ; the bank account
rekening account-book ; account-roll ; account (Afkorting) ; bill of costs ; memorandum ; invoice
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `rekening`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: afrekening
NL: bankrekening
NL: berekening
NL: conto
NL: factuur
NL: nota
NL: verantwoording

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `bill `
In US-Engels gebruikt men `check (restaurant)`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: lopende rekening EN: running account
NL: rekening en verantwoording doen EN: render an account (of)
NL: een rekening hebben (openen) bij een bank EN: have (open) an account with a bank
NL: rekening houden met EN: make allowance for (age) EN: reckon with (a possibility) EN: (niet uit het oog verliezen) take into account
NL: rekeningen maken EN: run up bills
NL: rekeningen schrijven EN: make out accounts
NL: in rekening brengen EN: charge
NL: op rekening kopen EN: buy on credit
NL: een bedrag op iemands rekening schrijven EN: put an amount down to a person's account
NL: op nieuwe rekening overbrengen EN: carry forward
NL: op rekening stellen van EN: (figuurlijk) put (set) down to
NL: volgens rekening EN: as per account
NL: voor rekening van EN: for account of
NL: voor eigen rekening EN: for (on) one's own account
NL: voor gezamenlijke rekening EN: on (for) joint account
NL: ik neem alle kosten voor mijn rekening EN: I undertake to bear all the cost
NL: (deze uitlating) blijft voor zijn rekening EN: is for his account
NL: dat neem ik voor mijn rekening EN: I'll take charge of that
NL: zij namen (vier tanks) voor hun rekening EN: they accounted for...

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App