Vertaal

Vertalingen rekening NL>EN

de rekening

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈrekənɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) opgave van wat je moet betalen - bill, check
Ober, mag ik de rekening? - Waiter, may I have the bill?
de rekening contant betalen - pay the bill in cash

2) dienst van een bank waarop wordt bijgehouden hoeveel geld je krijgt en uitgeeft - account
een rekening openen - open an account
spaarrekening - savings account
uitdrukking iets voor je rekening nemen

3) deel van de uitdrukking:
uitdrukking rekening houden met

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de rekening (v) the account ; the invoice ; the bill ; the bank account

Bron: interglot
Synoniemen
NL: afrekening
NL: bankrekening
NL: berekening
NL: conto
NL: factuur
NL: nota
NL: verantwoording

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: lopende rekening EN: running account
NL: rekening en verantwoording doen EN: render an account (of)
NL: een rekening hebben (openen) bij een bank EN: have (open) an account with a bank
NL: rekening houden met EN: make allowance for (age) EN: reckon with (a possibility) EN: (niet uit het oog verliezen) take into account
NL: rekeningen maken EN: run up bills
NL: rekeningen schrijven EN: make out accounts
NL: in rekening brengen EN: charge
NL: op rekening kopen EN: buy on credit
NL: een bedrag op iemands rekening schrijven EN: put an amount down to a person's account
NL: op nieuwe rekening overbrengen EN: carry forward
NL: op rekening stellen van EN: (figuurlijk) put (set) down to
NL: volgens rekening EN: as per account
NL: voor rekening van EN: for account of
NL: voor eigen rekening EN: for (on) one's own account
NL: voor gezamenlijke rekening EN: on (for) joint account
NL: ik neem alle kosten voor mijn rekening EN: I undertake to bear all the cost
NL: (deze uitlating) blijft voor zijn rekening EN: is for his account
NL: dat neem ik voor mijn rekening EN: I'll take charge of that
NL: zij namen (vier tanks) voor hun rekening EN: they accounted for...Er zijn 89 zinnen met `rekening` gevonden
 1. NL: U krijgt dus alleen een rekening als u uw huis effectief verkoopt via Immogo
  EN: You only have to pay if you actually sell to someone who found your offer on Immogo
 2. NL: houdt u bij betaling middels overboeking en eenmalige machtiging rekening mee dat de verzending één tot twee werkdagen langer duurt
  EN: With payment by bank transfer and online direct debit, please note that shipping will take one or two additional workdays
 3. NL: wij hebben een gezamenlijke rekening
  EN: we've got a joint account
 4. NL: Bij annulering daarna of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt de totale reservering in rekening gebracht
  EN: If cancelled later or in case of no-show, the total price of the reservation will be charged
 5. NL: Ben je tevreden over de bediening, dan wordt een fooi van 5 à 10% van de rekening zeker op prijs gesteld
  EN: If the service has been satisfactory then a tip equal to around 5 to 10 % of the value of the bill will certainly be appreciated
 6. NL: Het is per slot van rekening dorstig werk…
  EN: Well, it is thirsty work after all…
 7. NL: Wanneer u naar een ander EU-land reist, moet u bij het pakken en het inchecken met bepaalde veiligheidsmaatregelen rekening houden:
  EN: When travelling to another EU country, you should keep in mind certain security requirements when packing and boarding:
 8. NL: Houd er ook rekening mee dat ziekenhuizen in het buitenland soms op een andere manier werken dan in uw eigen land
  EN: You should be aware that medical establishments abroad may not function in the same way your home healthcare system does
 9. NL: Alleen als ik de rekening krijg.\r -Daar sta ik op.
  EN: Only if you let me pay.
 10. NL: Ik vecht over rekeningen,\r over dekking van receptmedicijnen.
  EN: I fight over billing,\r I fight over prescription coverage.
 11. NL: Hier houden we in al onze ontwerpen dan ook uitgebreid rekening mee, dit leidt tot ergonomisch verantwoorde modellen, afgestemd op de Europese maten
  EN: That is something we take into account in our designs and translate it into ergonomically sound models that are made to European sizes
 12. NL: Zet dit op m'n rekening. . .
  EN: Deposit this to my account.
 13. NL: Hij moet rekeningen betalen?\r Dat moet iedereen.
  EN: Talking about he got bills to pay?\r We all got bills to pay, huh?
 14. NL: Maakt specie, lijm of andere substanties aan in de juiste samenstelling, houdt o.a. rekening met het gewicht en de dikte van de tegel.
  EN: Mix mortar, glue or other substances to the right consistency taking into account e.g. tile weight and thickness.
 15. NL: De rekening, alstublieft.
  EN: The bill, please.
 16. NL: Bestudeert digitale financiële informatie om algemene vragen en vragen over specifieke rekeningen te beantwoorden.
  EN: Access computerised financial information to answer general questions as well as those related to specific accounts.
 17. NL: De rekening bedroeg 100 dollar.
  EN: The bill amounted to 100 dollars.
 18. NL: Hier is de rekening.
  EN: Here is the bill.
 19. NL: Nadat we het product hebben ontvangen, storten we het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen een maand terug op uw rekening
  EN: As soon as we have received the item, we will transfer the purchase amount (excluding shipping costs) to your account
 20. NL: U bent veel te laat met de betaling van uw rekening
  EN: Your account is seriously past due
 21. NL: Er staan 200 ipv 100 stuks op de rekening
  EN: You bill us for 200 items instead of 100 items
 22. NL: Kunnen wij de rekening krijgen?
  EN: Can we have the bill, please?
 23. NL: de rekening, alstublieft
  EN: the bill, please
 24. NL: ik wil graag een rekening openen
  EN: I'd like to open an account
 25. NL: En verder moet er rekening worden gehouden met de belangen van de consument
  EN: Consumers' interests must also be taken into account

Bekijk alle 89 voorbeeldzinnen met `rekening`