Vertaal

Vertalingen rechten NL>EN
rechten (ww.)to straighten
rechten (mv.) straight lines (mv.)
de rechtenthe law
rechten rights ; human rights

Bronnen: Wikipedia interglot MWB Trueterm
Synoniemen
NL: verschuldigde
NL: tarief
NL: kosten
NL: betamelijkheid
NL: betamelijke

Er zijn 53 zinnen met `rechten` gevonden
 1. NL: handvest betreffende de rechten van luchtreizigers (EU)
  EN: charter of passenger rights
 2. NL: In de bres voor onze rechten en belangen
  EN: Supporting our rights and defending our interests
 3. NL: De vijf miljoen niet-EU-burgers die in de Unie werken, hebben ook belangrijke rechten
  EN: The five million non-EU citizens currently working in the Union also enjoy important rights
 4. NL: In principe ontvangen zij gratis een bepaalde hoeveelheid emissierechten, maar als die niet volstaan, moeten zij rechten bijkopen op de CO2-markt
  EN: In principle, they receive a certain amount of allowances for free, but if they need more, they must buy them on the carbon market
 5. NL: Sociale rechten verschillen van land tot land
  EN: Benefits differ between countries
 6. NL: Sociale rechten
  EN: Social security rights
 7. NL: De regels over de rechten en plichten van een ongetrouwde vader variëren echter per land
  EN: But the rules on whether an unmarried father has these rights and duties differ depending on the country
 8. NL: Mensen zijn huiverig voor aankopen in het buitenland omdat ze onzeker zijn over hun rechten en bang zijn voor fraude
  EN: Consumers are wary of cross-border shopping because they are uncertain of their rights and afraid of fraud
 9. NL: Het mensenrechtenbeleid van de Unie is vooral gericht op burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten
  EN: The focus of the Union’s human rights policy is on civil, political, economic, social and cultural rights
 10. NL: De traditie om in de hele EU voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en de rechten van werknemers te beschermen, moet in stand worden gehouden
  EN: The Union’s long tradition of ensuring a decent working environment throughout the EU and of protecting workers' rights continues to hold good
 11. NL: In de praktijk kan het zelfs met een samenlevingscontract moeilijk zijn om uw rechten te doen gelden
  EN: In practice, however, even with such a cohabitation contract it may still be difficult for you to enforce your rights
 12. NL: U moet staan op de rechten die de EU-wetgeving u toekent
  EN: Insist on obtaining your new rights under EU law
 13. NL: Denk eraan na te gaan of de verkoper wel in de EU geregistreerd is, want anders gelden uw rechten als consument niet
  EN: It is always good to check where the online seller is registered, as your EU rights only apply with sellers registered in the EU
 14. NL: verpanding van rechten
  EN: pledging of rights
 15. NL: aangaan van rechten
  EN: acquire rights
 16. NL: in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtigen
  EN: assume all rights and obligations in substitution
 17. NL: is rechtens onjuist althans onbegrijpelijk
  EN: is legally incorrect, or at least puzzling
 18. NL: Naburige rechten
  EN: accompanying rights
 19. NL: iemand op z'n rechten wijzen
  EN: mirandize
 20. NL: Auteursrechten en rechten van de producent van de gegevensbank
  EN: Copyright of the author and copyright of the database producer
 21. NL: Een andere manier om je rechten te laten gelden, is contact opnemen met het netwerk van Europese Consumenten Centra, ECC-Net
  EN: Another way in which consumers can seek redress is to contact the European Consumer Centres Network (ECC-Net)
 22. NL: Dat betekent dat uw rechten in het gedrang komen
  EN: This means that you may be denied your rights, as described here
 23. NL: In de zomer van 1980 staken de scheepswerfarbeiders van de Poolse stad Gdansk onder leiding van Lech Walesa voor meer rechten
  EN: In summer 1980, shipyard workers in the Polish city of Gdansk, led by Lech Walesa, strike for more rights
 24. NL: In de toekomst zullen meer rechten worden geveild, in plaats van gratis toegewezen
  EN: In the future, more allowances will be auctioned instead of allocated for free
 25. NL: Wanneer u in een ander EU-land gaat wonen of werken, verschillen uw rechten en verplichtingen naargelang de vorm van uw relatie
  EN: When moving around the EU to live or work, be aware of the different rights and obligations that apply to the type of relationship you are in

Bekijk alle 53 voorbeeldzinnen met `rechten`