Vertaal

Vertalingen rechten NL>EN
rechten (ww.)to straighten
rechten (mv.) straight lines (mv.)
de rechtenthe law
rechten rights ; human rights

Bronnen: Wikipedia interglot MWB Trueterm
Synoniemen
NL: verschuldigde
NL: tarief
NL: kosten
NL: betamelijkheid
NL: betamelijke

Er zijn 53 zinnen met `rechten` gevonden
 1. NL: Mensen zijn huiverig voor aankopen in het buitenland omdat ze onzeker zijn over hun rechten en bang zijn voor fraude
  EN: Consumers are wary of cross-border shopping because they are uncertain of their rights and afraid of fraud
 2. NL: In de bres voor onze rechten en belangen
  EN: Supporting our rights and defending our interests
 3. NL: De vijf miljoen niet-EU-burgers die in de Unie werken, hebben ook belangrijke rechten
  EN: The five million non-EU citizens currently working in the Union also enjoy important rights
 4. NL: In principe ontvangen zij gratis een bepaalde hoeveelheid emissierechten, maar als die niet volstaan, moeten zij rechten bijkopen op de CO2-markt
  EN: In principle, they receive a certain amount of allowances for free, but if they need more, they must buy them on the carbon market
 5. NL: Het mensenrechtenbeleid van de Unie is vooral gericht op burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten
  EN: The focus of the Union’s human rights policy is on civil, political, economic, social and cultural rights
 6. NL: De traditie om in de hele EU voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en de rechten van werknemers te beschermen, moet in stand worden gehouden
  EN: The Union’s long tradition of ensuring a decent working environment throughout the EU and of protecting workers' rights continues to hold good
 7. NL: Sociale rechten verschillen van land tot land
  EN: Benefits differ between countries
 8. NL: Sociale rechten
  EN: Social security rights
 9. NL: De regels over de rechten en plichten van een ongetrouwde vader variëren echter per land
  EN: But the rules on whether an unmarried father has these rights and duties differ depending on the country
 10. NL: In de praktijk kan het zelfs met een samenlevingscontract moeilijk zijn om uw rechten te doen gelden
  EN: In practice, however, even with such a cohabitation contract it may still be difficult for you to enforce your rights
 11. NL: U moet staan op de rechten die de EU-wetgeving u toekent
  EN: Insist on obtaining your new rights under EU law
 12. NL: Denk eraan na te gaan of de verkoper wel in de EU geregistreerd is, want anders gelden uw rechten als consument niet
  EN: It is always good to check where the online seller is registered, as your EU rights only apply with sellers registered in the EU
 13. NL: handvest betreffende de rechten van luchtreizigers (EU)
  EN: charter of passenger rights
 14. NL: In de zomer van 1980 staken de scheepswerfarbeiders van de Poolse stad Gdansk onder leiding van Lech Walesa voor meer rechten
  EN: In summer 1980, shipyard workers in the Polish city of Gdansk, led by Lech Walesa, strike for more rights
 15. NL: Een andere manier om je rechten te laten gelden, is contact opnemen met het netwerk van Europese Consumenten Centra, ECC-Net
  EN: Another way in which consumers can seek redress is to contact the European Consumer Centres Network (ECC-Net)
 16. NL: Dat betekent dat uw rechten in het gedrang komen
  EN: This means that you may be denied your rights, as described here
 17. NL: Wanneer u in een ander EU-land gaat wonen of werken, verschillen uw rechten en verplichtingen naargelang de vorm van uw relatie
  EN: When moving around the EU to live or work, be aware of the different rights and obligations that apply to the type of relationship you are in
 18. NL: de rechten en plichten van gehuwden, bijvoorbeeld op het gebied van eigendom, de rol van de ouders of de familienaam
  EN: rights and obligations of married couples - for instance concerning their property, role as parents or the marital name
 19. NL: In de toekomst zullen meer rechten worden geveild, in plaats van gratis toegewezen
  EN: In the future, more allowances will be auctioned instead of allocated for free
 20. NL: uw rechten als Europees burger, zoals omschreven in de Verdragen,
  EN: your rights as a European citizen as set out in the Treaties,
 21. NL: Waar lach je om? Dit is een ernstige zaak.\r Ik heb rechten.
  EN: What are you laughing about?\r This is a serious matter. l have rights.
 22. NL: Auteursrechten en rechten van de producent van de gegevensbank
  EN: Copyright of the author and copyright of the database producer
 23. NL: iemand op z'n rechten wijzen
  EN: mirandize
 24. NL: verpanding van rechten
  EN: pledging of rights
 25. NL: aangaan van rechten
  EN: acquire rights

Bekijk alle 53 voorbeeldzinnen met `rechten`