Vertaal
Naar andere talen: • praktijk > DEpraktijk > ESpraktijk > FR
Definities op Encyclo.nl: Praktijk (10x)
Vertalingen praktijk NL>EN

praktijk

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [prɑkˈtɛik]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) zoals de werkelijkheid zich voordoet - practice, reality
Verbuigingen:  g.mv. (meerv.)
Op papier ziet het er allemaal prachtig uit, maar in de praktijk valt het nogal tegen. - It sounds wonderful in theory, but in practice it's a bit lacking still.
idealen in de praktijk brengen door in een ontwikkelingsland vrijwilligerswerk te gaan doen - to realize one's ideals by going to do volunteer work in a developing country

2) bedrijf van iemand in een vrij beroep - practice, office
dokterspraktijk - doctor's office

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de praktijkthe experience ; the skill ; the practice ; the routine ; the training ; the study ; the doctor's practice
praktijk clientèle
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `praktijk`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: advocatenpraktijk
NL: artsenpraktijk
NL: clientèle
NL: ervaring
NL: gebruik
NL: praxis
NL: routine
NL: streek

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: practise
US-spelling: practice
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: kwade praktijken EN: evil practices
NL: een advocaat zonder praktijk EN: a briefless barrister
NL: de praktijk neerleggen EN: retire from practice
NL: een praktijk overdoen (overnemen) EN: sell (buy) a practice
NL: de praktijk uitoefenen EN: practise
NL: in praktijk brengen EN: put into practice

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App