Vertaal
Naar andere talen: • overzicht > DEoverzicht > ESoverzicht > FR
Definities op Encyclo.nl: overzicht (3x)
Vertalingen overzicht NL>EN

het overzicht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈovərzɪxt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) toestand dat je iets goed kunt overzien - oversight
een goed overzicht hebben over het werk dat nog gedaan moet worden - to have a good oversight over everything that still has to be done

2) samenvatting van de inhoud - summary, oversight
jaaroverzicht - annual statement
een kort overzicht van de eerder behandelde hoofdstukken - a short summary of the chapters treated before

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het overzichtthe review ; the report ; the record ; the list ; the survey ; the overview ; the overall picture
overzicht statement ; bulking ; summary table ; report ; summary ; synopsis ; guide ; overview ; abridgement ; abstract ; resumé ; summery
Bronnen: Vlietstra; interglot; MWB; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `overzicht`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: inzicht
NL: resumé
NL: totaalbeeld
NL: kijk
NL: blik
NL: aanblik
NL: overzien
NL: staatje
NL: staat
NL: opgave

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: abridgement
US-spelling: abridgment


Download de Android App
Download de IOS App