Vertaal
Naar andere talen: • opmerken > DEopmerken > ESopmerken > FR
Definities op Encyclo.nl: opmerken (4x)
Vertalingen opmerken NL>EN

opmerken

werkw.
Uitspraak:  [ˈɔpmɛrkə(n)]
Verbuigingen:  merkte op (verl.tijd ) heeft opgemerkt (volt.deelw.)

1) waarnemen - notice, discern, perceive
Niemand had opgemerkt dat hij zijn baard had afgeschoren. - Nobody noticed that he shaved off his beard.

2) aandacht vestigen op iets door er wat over te zeggen - note, observe, remark
Heeft iemand nog iets te vragen of op te merken over dit onderwerp? - Any further questions or remarks about this subject?

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
opmerken (ww.)to note ; to remark ; to perceive ; to notice ; to see ; to behold ; to see in ; to become aware of ; to ventilate ; to bring something up ; to observe ; to signal ; to comment
Bronnen: interglot; Vlietstra


Voorbeeldzinnen met `opmerken`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanschouwen
NL: bemerken
NL: te berde brengen
NL: signaleren
NL: waarnemen
NL: merken
NL: gewaarworden
NL: zeggen
NL: verwoorden
NL: vertellen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: Iemand iets doen opmerken EN: point out s.th. to a person

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App