Vertaal

Vertalingen opgericht NL>EN
opgericht (bijv.naamw.) set up (bijv.naamw.) ; founded (bijv.naamw.)

Bron: interglot
Synoniemen
NL: gesticht

Er zijn 17 zinnen met `opgericht` gevonden
 1. NL: Het standbeeld in het midden, Le Triomphe de la République, werd opgericht op het eeuwfeest van de Franse Revolutie
  EN: In the middle, the Triomphe de la Republique was built in celebration of the 100 year anniversary of the French revolution
 2. NL: zanox is opgericht in 2000 door Thomas Hessler, Heiko Rauch en Jens Hewald
  EN: zanox was founded in the year 2000 by Thomas Hessler, Heiko Rauch and Jens Hewald
 3. NL: De IKEA Groep wordt opgericht en verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu wordt aangemerkt als vereiste om goed zaken te kunnen doen
  EN: The IKEA Group is formed and responsibility for people and the environment is seen as a prerequisite for doing good business
 4. NL: Om snel te kunnen optreden, heeft de EU gevechtsgroepen van elk ongeveer 1500 manschappen opgericht
  EN: In order to respond quickly, the EU has established battlegroups of about 1 500 forces each
 5. NL: Deze school is opgericht in 1650.
  EN: The school was established in 1650.
 6. NL: De Emmenthaler Kaasboerderij werd in 1985 opgericht en trekt sindsdien rond de 300.000 bezoekers per jaar
  EN: The Emmental Show Dairy was established in 1985 and has been attracting about 300,000 visitors per year since then
 7. NL: Castelgrande dat ook Castello di San Michele of Burg Uri genoemd wordt, is de oudste van de in de 13e eeuw opgerichte burchten
  EN: Castelgrande, also known as Castello di San Michele or Burg Uri, is the oldest of these 13th century castles
 8. NL: Daarop wordt in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht
  EN: Then in 1602, the Dutch East India Company was founded
 9. NL: In augustus geeft de regering toe en wordt Solidarność opgericht als onafhankelijke vakbond
  EN: In August, the government capitulates and Solidarność is created as an independent trade union
 10. NL: Ze hebben een nieuwe regering opgericht.
  EN: They have erected a new government.
 11. NL: In Frankrijk, waar de site is opgericht, is Tatoeba een cultureel en sociaal fenomeen geworden.
  EN: In France, where the site was founded, Tatoeba has become a cultural and social phenomenon.
 12. NL: De stad Cadiz werd in het jaar 1.100 v.c. door de Feneciërs opgericht
  EN: The city of Cádiz was founded by the Phoenicians in 1100BC
 13. NL: Art galerie 7\
  EN: Art Gallery 7 was founded in 2003 by Martina Kaiser and Meike Knüppe
 14. NL: Deze agentschappen worden voor een welbepaalde periode opgericht
  EN: These agencies are set up for a fixed period
 15. NL: Opgericht bij een besluit van afgeleid recht voor zeer specifieke technische, wetenschappelijke of beheerstaken
  EN: They are set up by an act of secondary legislation in order to accomplish a very specific technical, scientific or managerial task
 16. NL: Het huidige gezelschap is opgericht in 1946 als een zijtak van het London Old Vic theater
  EN: The present company was established in 1946 as an offshoot of the London Old Vic theatre
 17. NL: De EU heeft ook een Bureau voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency -FRA) opgericht
  EN: The EU has also created a Fundamental Rights Agency (FRA)