Vertaal

Vertalingen ontwikkelingshulp NL>EN


Er zijn 2 zinnen met `ontwikkelingshulp` gevonden
  1. NL: wereldwijde solidariteit– niet alleen in de ontwikkelingshulp, maar ook bij de bescherming van werknemers en de toegang tot XIVgeneesmiddelen;
    EN: solidarity at global level – not just in development aid but also in policies relating to workforce and access to medicines
  2. NL: De EU is wereldwijd de grootste verschaffer van ontwikkelingshulp aan armere landen
    EN: The EU is the world’s biggest provider of development assistance to poorer countries