Vertaal
Naar andere talen: • misbruik > DEmisbruik > ESmisbruik > FR
Vertalingen misbruik NL>EN

het misbruik

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈmɪsbrœyk]

opzettelijk gebruik op een verkeerde/slechte manier - misuse, abuse
Misbruik wordt gestraft. - Misuse is punishable.
misbruik maken van iemands onnozelheid - abuse someone naive and gullible

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het misbruikthe abuse ; the misuse ; the excessive use
Bron: interglot;
Synoniemen
NL: oneigenlijk gebruik
NL: overdadig gebruik


Voorbeeldzinnen met `misbruik`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
NL: misbruik van vertrouwen EN: abuse of confidence, breach of trust
NL: misbruik maken van EN: take advantage of (goodness), abuse
NL: misbruik maken van sterke drank EN: drink to excess

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App