Vertaal
Naar andere talen: • mijden > DEmijden > ESmijden > FR
Definities op Encyclo.nl: mijden (6x)
Vertalingen mijden NL>EN

mijden

werkw.
Uitspraak:  ['mɛidə(n)]
Verbuigingen:  meed (verl.tijd ) heeft gemeden (volt.deelw.)

proberen (een ander) niet te ontmoeten - shun, avoid
Sinds hun scheiding mijden ze elkaar zo veel mogelijk. - Since the divorce they avoid each other as much as possible.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
mijden (ww.)to ostracize ; to avoid ; to keep out of
het mijdenthe avoidance ; the shun ; the evasion ; the shunning ; the shying away from ; the avoiding ; the evading ; the outflanking movement ; the trying to escape from
mijden evade
Bronnen: Wikipedia; interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `mijden`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: mijding
NL: omtrekkenbeweging
NL: ontlopen
NL: ontwijken
NL: schuwen
NL: trachten te ontkomen aan
NL: uit de weg gaan
NL: verhoeden
NL: vermijden
NL: vermijding

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: ostracise
US-spelling: ostracize


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App