Vertaal

Vertalingen maat NL>EN

I de maat

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [mat]
Verbuigingen:  maten (meerv.)

iemand met wie je iets samen doet of met wie je bevriend bent - buddy, mate
met een stel maten naar het café - go to a pub with a group of buddies
Mijn maat hield de ladder vast en ik klom naar boven. - My mate held the ladder in place, and I climbed up.


II maat

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  maten (meerv.)

1) eenheid waarmee je de grootte van iets aangeeft - measure, size
schoenmaat - shoe size
inhoudsmaat - capacity/volume measurement
uitdrukking De maat is vol!
uitdrukking in soorten en maten

2) deel van de uitdrukking:
uitdrukking met twee maten meten

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de maat (m) the friend ; the proportion ; the fellow ; the size ; the circumference ; the buddy ; the comrade ; the measurement ; the pall ; the demension
de maatthe measure
maat dimension ; gauge ; time ; tempo ; mate ; metrics ; companion ; pal ; musical time ; tact

Bronnen: interglot Vlietstra Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: afmeting
NL: breedte
NL: collega
NL: compaan
NL: eenheid
NL: gezel
NL: grootte
NL: hoeveelheid
NL: kameraad
NL: maatbeker

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de eerste maat EN: the first bar
NL: maten en gewichten EN: weights and measures
NL: kleine (grote) maat EN: small (large) size
NL: hij heeft een kleine maat van schoenen EN: he takes a small size in shoes
NL: extra grote maten EN: outsize (shoes)
NL: niet de volle maat geven EN: give short measure
NL: maat houden EN: (muz.) keep time EN: (figuurlijk) keep within bounds
NL: hij weet geen maat te houden EN: he does not know when to stop, where to draw the line
NL: de maat nemen EN: take a person's measure
NL: dat doet de maat overlopen EN: that is the last straw, that does it
NL: de maat is vol EN: the cup is full
NL: de maat slaan EN: beat time
NL: in de maat EN: in time
NL: in hoge mate EN: in a large measure EN: highly
NL: in de hoogste mate EN: in the extreme
NL: in zulk een mate dat EN: to such an extent that
NL: in meerdere of mindere mate EN: more or less, to a greater or lesser extent
NL: met name EN: in moderation
NL: alles met mate EN: everything in reason
NL: met twee maten meten EN: measure by two standardsEr zijn 100 zinnen met `maat` gevonden
 1. NL: Heeft u deze in een kleinere maat?
  EN: Does it come in smaller sizes?
 2. NL: je kunt Hyde Park maat beter vermijden
  EN: you´d better avoid Hyde Park
 3. NL: Ik zou graag een maat 8 zien
  EN: I'd like to see a size 8
 4. NL: welke maat heeft u?
  EN: what size do you take?
 5. NL: heeft u deze in maat ...?
  EN: do you have this in a size ...?
 6. NL: heeft u deze in een grotere maat?
  EN: have you got this in a larger size?
 7. NL: Als dat soort hulp nodig is, bijvoorbeeld tijdens langere vluchten, kan de maatschappij vragen dat u door een verzorger wordt begeleid
  EN: If this is needed, for example during a longer flight, air carriers might request that you be accompanied by a carer
 8. NL: Voedselhulp bestaat uit twee soorten maatregelen
  EN: Food aid comes in two types
 9. NL: Schoon water: maatstaf voor een schoon milieu
  EN: Clean water reflects a sound environment
 10. NL: De maatschappijen op de lijst eerbiedigen niet alle EU-veiligheidsvoorschrijften en mogen niet in het Europese luchtruim vliegen
  EN: The airlines on the list do not fully comply with EU safety regulations and may not fly in European airspace
 11. NL: De IKEA Groep wordt opgericht en verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu wordt aangemerkt als vereiste om goed zaken te kunnen doen
  EN: The IKEA Group is formed and responsibility for people and the environment is seen as a prerequisite for doing good business
 12. NL: In deze periode worden er ook resultaten geboekt met meerdere samenwerkingsverbanden op het gebied van maatschappij en milieu
  EN: This period also sees the successes of several partnerships regarding social and environmental projects
 13. NL: Knipt, hakt of zaagt stenen en tegels op maat, bijv. met behulp van een zaagmachine of een slijptol.
  EN: Cut paving stones to size, e.g. using a masonry saw or a grinding machine.
 14. NL: Economie en Maatschappij (profiel VWO)
  EN: Economy and Society
 15. NL: Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
  EN: Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
 16. NL: Rapporteert over eventuele problemen die zich voordoen op de projectlocatie en neemt (in overleg) passende maatregelen.
  EN: Report maintenance problems occurring at project site and negotiate changes to resolve system conflicts.
 17. NL: disciplinaire maatregelen
  EN: disciplinary action
 18. NL: we staan met beide benen in de maatschappij
  EN: We're firmly grounded in the real world
 19. NL: samengestelde binaire maat
  EN: compound duple time
 20. NL: Maatschappelijk Ontwikkeling (MO)
  EN: Department of Social Development
 21. NL: Algemene maatregel van bestuur
  EN: order in council/ governmental decree
 22. NL: De 'Mass' als maat aller dingen: het Hofbräuhaus
  EN: The measure of Munich: the Hofbräuhaus beer hall
 23. NL: U heeft geprobeerd om drugs over\r internationale grenzen te vervoeren, maat.
  EN: You attempted to transport drugs\r across an international border...
 24. NL: maat
  EN: measure
 25. NL: maat
  EN: size

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `maat`