Vertaal
Naar andere talen: • lief > DElief > ESlief > FR
Vertalingen lief NL>EN

lief

bijv.naamw.
Uitspraak:  [lif]

1) als je iemand erg aardig vindt of van iemand houdt - darling, dear, sweet
Je bent een lieve schat. - You are a sweetie!
Wat lief van je om me uit te nodigen. - How kind of you to invite me.

2) deel van de uitdrukking:
uitdrukking Ik zou er een lief ding voor over hebben om...

3) deel van de uitdrukking:
uitdrukking meer dan me lief is

4) deel van de uitdrukking:
uitdrukking voor lief nemen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het liefthe boyfriend
lief (bijv.naamw.) dear (bijv.naamw.) ; loved (bijv.naamw.) ; nice (bijv.naamw.) ; appealing (bijv.naamw.) ; engaging (bijv.naamw.) ; sympathetic (bijv.naamw.) ; endearing (bijv.naamw.) ; congenial (bijv.naamw.) ; likable (bijv.naamw.) ; winsome (bijv.naamw.) ; sweet (bijv.naamw.) ; cute (bijv.naamw.) ; lovely (bijv.naamw.) ; adorable (bijv.naamw.) ; enchanting (bijv.naamw.) ; beloved (bijv.naamw.) ; precious (bijv.naamw.) ; devote (bijv.naamw.) ; affectionate (bijv.naamw.) ; popular (bijv.naamw.) ; cherished (bijv.naamw.) ; good (bijv.naamw.) ; honest (bijv.naamw.) ; well-behaved (bijv.naamw.) ; amiable (bijv.naamw.) ; lovable (bijv.naamw.) ; angelical (bijv.naamw.) ; cherubic (bijv.naamw.)
lief sweetly ; affable ; friendly ; good-natured ; kind ; dainty ; pretty ; loved one ; lover ; sweetheart ; well-beloved
Bronnen: MWB; Wakefield genealogy pages; interglot

Voorbeeldzinnen met `lief`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aardig
NL: allerliefst
NL: bekoorlijk
NL: bemind
NL: beminde
NL: beminnelijk
NL: bevallig
NL: braaf
NL: deugdzaam
NL: dierbaar

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: likeable
US-spelling: likable 
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: mijn lieve jongen! EN: my dear boy!
NL: een lieve vrouw (gezicht) EN: sweet woman (face)
NL: een lief tuintje EN: a nice garden
NL: mijn liefste hoop (wens) EN: my fondest hope (wish)
NL: zijn liefste vak EN: his favourite subject
NL: Onze Lieve Heer EN: Our Lord
NL: om 't lieve geld werken EN: work for the loaves and fishes
NL: meer dan me lief is EN: more than I care for
NL: lief doen EN: do the amiable
NL: iets voor lief nemen EN: put up with s.th. EN: make shift with s.th.
NL: ik zou net zo lief EN: I'd just as soon
NL: lief en leed EN: joys and sorrows

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App