Vertaal
Naar andere talen: • kracht > DEkracht > ESkracht > FR
Definities op Encyclo.nl: Kracht (18x)
Vertalingen kracht NL>EN

kracht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [krɑxt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) eigenschap dat iemand fysiek of mentaal sterk is en daardoor dingen kan doen - force, power, strength
al je krachten inspannen om een zware tafel te verplaatsen - put all strength into moving a heavy table
op eigen kracht een probleem oplossen - solve a problem on your own
uitdrukking in de kracht van je leven
uitdrukking uit je krachten gegroeid zijn

2) effect of invloed (op iets) - force, power, strength
zwaartekracht - gravity force
de kracht van een aardbeving - earthquacke force
een maatregel met terugwerkende kracht invoeren - introduce a retroactive rule
uitdrukking van kracht zijn

3) werknemer - labor force
in het toeristenseizoen extra krachten inhuren - hire extra help during the tourist season

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de krachtthe ability ; the power ; the capacity ; the force ; the strength ; the authority ; the drive ; the spirit ; the momentum ; the jenever ; the soul ; the impetus ; the energy ; the spunk ; the gin ; the thoroughness ; the vigour ; the intensity ; the courage ; the fibre ; the fortitude ; the violence ; the fervour ; the vehemence ; the fierceness
kracht power ; agency ; force ; magnitude
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `kracht`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aandrift
NL: arbeidskracht
NL: capaciteit
NL: daadkracht
NL: druk
NL: dynamiek
NL: energie
NL: esprit
NL: felheid
NL: fiksheid

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: fervour
US-spelling: fervor
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een man van grote kracht EN: a man of great strength
NL: de kracht waarmee hij slaat EN: the force with which he strikes EN: met volle kracht (vooruit), full speed (ahead)
NL: z'n krachten beproeven aan EN: try one's hand at
NL: God geeft kracht naar kruis EN: God tempers the wind to the shorn lamb
NL: al z'n kracht ergens aan geven EN: devote all one's strength (energy) to s.th.
NL: in de kracht van zijn leven EN: in his prime
NL: met kracht verdedigen EN: defend strongly (stoutly)
NL: met alle kracht EN: with all my (his, etc.) strength
NL: op krachten komen EN: recover one's strength
NL: op eigen krachten aangewezen zijn EN: be thrown on one's own resources
NL: op volle kracht werken EN: work at full strength
NL: hij was uit zijn kracht gegroeid EN: he had outgrown his strength
NL: van kracht blijven EN: remain in force
NL: van kracht worden EN: come into force (operation), take effect
NL: van kracht zijn EN: be in force

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App