Vertaal
Naar andere talen: • kijken > DEkijken > ESkijken > FR
Definities op Encyclo.nl: kijken (6x)
Vertalingen kijken NL>EN

kijken

werkw.
Uitspraak:  [ˈkɛikə(n)]
Verbuigingen:  keek (verl.tijd ) heeft gekeken (volt.deelw.)

1) (iets of iemand) bewust zien - look, direct one's gaze
Ze keek om zich heen, maar kon haar kind niet vinden. - She looked all around, but didn't see her child.
naar een film kijken - watch a film
Ze kijkt of de bus al komt. - She is gonna see maybe the bus is coming.

2) door je gezicht laten zien hoe je denkt of voelt - look, appear
ontevreden kijken - look unsatisfied
vrolijk kijken - look happy
uitdrukking gek staan te kijken
uitdrukking staan te kijken van

3) kijken naar (iets) - watch, look over, look at
televisie kijken - watch TV
ieder weekend huizen kijken als je een huis wilt kopen - go looking at houses every weekend, if you want to buy one

4) nagaan - see, look through
Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. - I will see what I can do for you.
Ik zal nog wel kijken wat ik doe. - I will look into it later.

5) deel van de uitdrukking:
uitdrukking net komen kijken

6) deel van de uitdrukking:
uitdrukking Daar komt heel wat bij kijken.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
kijken (ww.)to perceive ; to notice ; to see ; to behold ; to see in ; to become aware of ; to view ; to watch ; to observe ; to look at ; to spectate ; to inspect ; to look on ; to look
het kijkenthe having a look
kijken consider ; deem ; regard
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `kijken`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanschouwen
NL: bekijken
NL: bestuderen
NL: gadeslaan
NL: gluren
NL: observeren
NL: onderscheiden
NL: ontwaren
NL: opmerken
NL: schouwen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: iets laten kijken EN: show s.th.
NL: laat eens kijken EN: (peinzend) let me see
NL: ga eens kijken EN: go and have a look
NL: hij komt pas kijken EN: he has just come out of the shell
NL: daar komt heel wat bij kijken EN: that's quite a job
NL: kijk nu eens aan! EN: look at that now!
NL: kijken staat vrij EN: a cat may look at a king
NL: kijken naar EN: look at EN: (bespieden) watch
NL: kijk naar jezelf! EN: look at home!
NL: laat naar je kijken EN: don't be silly
NL: kijken op EN: look at (the clock)
NL: daar kijk ik niet op EN: I'm not particular about that
NL: Iemand de woorden uit de mond kijken EN: hang on a person's lips
NL: hij stond ervan te kijken EN: it made him stare
NL: daar sta ik van te kijken EN: that staggers me

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App