Vertaal

Vertalingen kant NL>EN

de kant

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [kɑnt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) rand (van iets) - edge, side, sideways
je auto aan de kant van de weg zetten - park your car on the road side
spullen uit je boot op de kant zetten - get the stuff out of your boat and put it on the side
uitdrukking aan/langs de kant staan
uitdrukking kant noch wal raken
uitdrukking aan de kant doen

2) smal vlak (van iets) - flank, side, along side
Bij de rellen zijn auto's op hun kant gezet. - During the riots, there were cars overturned.

3) elk van twee tegenover elkaar liggende delen - side
Aan de ene kant van de straat zijn de even huisnummers, aan de andere kant de oneven nummers. - One side of the street has even numbers, the other side has uneven numbers.
aan één kant doof zijn - be deaf on one side
linkerkant - left side
rechterkant - right side
uitdrukking aan de ene kant ... aan de andere kant

4) richting - sideways, all around, this way
Van alle kanten komen mensen hierheen. - People come here from all around.
Je moet die kant op. - You have to go this way.
uitdrukking alle kanten op/uit kunnen met

5) deel van de uitdrukking:
uitdrukking van de verkeerde kant zijn

6) deel van de uitdrukking:
uitdrukking zich van kant maken

7) deel van de uitdrukking:
uitdrukking het huis aan kant maken

8) deel van de uitdrukking:
uitdrukking aan de grote kant

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
kant (ww.) edge ; the edge
de kant (m) the lace ; the side ; the lace-making ; the lacework ; the lace cloth
de kantthe way ; the bank
kant face ; border ; aspect ; shore ; margin ; brim ; brink ; edging ; fringe ; rim

Bronnen: KNNV Botanical glossary interglot mwb Wakefield genealogy pages Vlietstra
Synoniemen
NL: grens
NL: kantkloswerk
NL: kantwerk
NL: rand
NL: richting
NL: vlak
NL: zij
NL: zijde
NL: zijkant

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de goede kant boven EN: right side up
NL: de zaak heeft nog een andere kant EN: there's another side to the matter
NL: het gesprek ging een andere kant op EN: the conversation took a new turn
NL: dat raakt kant noch wal EN: that's absurd
NL: welke kant ga je uit? EN: which way are you going?
NL: die kant moet het uit EN: that's the course we ought to take
NL: de andere kant uitkijken EN: look the other way
NL: aan deze kant van EN: on this side of
NL: aan de kant van de weg EN: at the side of the road
NL: aan de luie kant EN: on the lazy side
NL: aan de éne ..., aan de andere ... EN: on the one hand.., on the other...
NL: de jas (tapijt) kan aan beide kanten gedragen (gebruikt) worden EN: the coat (carpet) is reversible
NL: een kamer aan kant maken EN: tidy up (do) a room
NL: de zaken aan kant doen EN: retire from business
NL: fatsoen aan kant zetten EN: cast aside decency EN: iemand aan de kant zetten (de bons geven), throw a person over
NL: naar de kant zwemmen EN: swim ashore
NL: naar alle kanten EN: (look) on every side, (run) in all directions
NL: op zijn kant zetten EN: cant, up-end
NL: het is een dubbeltje op zijn kant EN: it's a toss-upEr zijn 100 zinnen met `kant` gevonden
 1. NL: Glarus, de kleinste kantonnale hoofdstad van Zwitserland, ligt verscholen tussen bergen aan de voet van de Glärnisch
  EN: Glarus, the smallest canton capital in Switzerland, nestles between mountains at the foot of the Glärnisch ridge
 2. NL: aan de ene kant
  EN: on the one hand
 3. NL: Innovatie en industrie: de andere kant van de stad
  EN: Innovation and industry: the other face of Jena
 4. NL: Na al die verwennerij is het de hoogste tijd om ook de andere kant van Osnabrück te ontdekken
  EN: Having been wined and dined, it is now time to discover some more of Osnabrück's captivating facets
 5. NL: Uniek in Zwitserland is het religieuze gebruik dat in Beromünster in het kanton Luzern wordt gehouden
  EN: Unparalleled in Switzerland is the religious custom celebrated at Beromünster
 6. NL: ‘Links, rechts, welke kant is het op?
  EN: To the righ or to the left, “which way should we go?
 7. NL: Hij zal niet ver meer komen voordat de verkeerspolitie hem aan de kant zet
  EN: He won't get much farther before he's pulled over by the highway patrol
 8. NL: En welke kant moet ik nu op, denk je?
  EN: Now which way do I go here, do you think?
 9. NL: Aan Nederlandstalige kant ontstond toen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, kortweg VGC
  EN: On the Dutch-language side the VGC, Vlaamse Gemeenschapscommissie or the Flemish Community Commission, was created
 10. NL: Het kantoor van de Verenigde Naties in Genève is na dat in New York het tweede hoofdkantoor van de VN
  EN: The office of the United Nations in Geneva is the European headquarters of the UN, the other headquarters being in New York
 11. NL: En dan word je wakker\r en je sleept je naar kantoor.
  EN: And then you wake up\r and drag yourself into the office.
 12. NL: Aan jouw kant.\r -Waar?
  EN: - On your side, man!\r - Where they at?
 13. NL: De Word-documenten zorgden voor een kant-en-klare inhoud
  EN: the Word documents provided me with some ready-made content
 14. NL: Er worden laboratoria, kantoren en fabrieken geopend in Tsjechië, Amerika, Australië, Spanje, Argentinië, Chili en Rusland
  EN: Laboratories, offices and factories were opened in the Czech Republic, the United States of America, Australia, Spain and Argentina
 15. NL: Kanten afronder
  EN: Edge rounder or Edge shaper
 16. NL: Ze zijn niet ver.\r Ze zijn die kant op. Of die kant.
  EN: They couldn't be far. l mean,\r they went this way, or this way?
 17. NL: Zij combineren specialistische kennis van het internationale octrooirecht met inzicht in de technische kanten van ons vak
  EN: They combine specialist knowledge on international patent law with insight into the technical aspects of our business
 18. NL: Zorg dat er binnen 3 kilometer\r aan elke kant van de kerk geen verkeer is.
  EN: Get all traffic routed out of Beverly Hills\r for two miles on each side of the church.
 19. NL: kantelmechanisme zaagbank
  EN: blade tilting mechanism
 20. NL: kantrechten
  EN: edge (to)
 21. NL: kantenfrees
  EN: trim router
 22. NL: -lk zie je in de kantine.\r -Meneer Maine.
  EN: -Catch me in the commissary later.\r -Mr. Maine.
 23. NL: Dit is toch het kantoor van de lotto?
  EN: -This is the lottery district office, right?\r -Mm-hm.
 24. NL: Goed kant boven
  EN: Face up
 25. NL: Goede kanten op elkaar
  EN: Right sides together

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `kant`