Vertaal
Naar andere talen: • kant > DEkant > ESkant > FR
Definities op Encyclo.nl: kant (13x)
Vertalingen kant NL>EN

de kant

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [kɑnt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) rand (van iets) - edge, side, sideways
je auto aan de kant van de weg zetten - park your car on the road side
spullen uit je boot op de kant zetten - get the stuff out of your boat and put it on the side
uitdrukking aan/langs de kant staan
uitdrukking kant noch wal raken
uitdrukking aan de kant doen

2) smal vlak (van iets) - flank, side, along side
Bij de rellen zijn auto's op hun kant gezet. - During the riots, there were cars overturned.

3) elk van twee tegenover elkaar liggende delen - side
Aan de ene kant van de straat zijn de even huisnummers, aan de andere kant de oneven nummers. - One side of the street has even numbers, the other side has uneven numbers.
aan één kant doof zijn - be deaf on one side
linkerkant - left side
rechterkant - right side
uitdrukking aan de ene kant ... aan de andere kant

4) richting - sideways, all around, this way
Van alle kanten komen mensen hierheen. - People come here from all around.
Je moet die kant op. - You have to go this way.
uitdrukking alle kanten op/uit kunnen met

5) deel van de uitdrukking:
uitdrukking van de verkeerde kant zijn

6) deel van de uitdrukking:
uitdrukking zich van kant maken

7) deel van de uitdrukking:
uitdrukking het huis aan kant maken

8) deel van de uitdrukking:
uitdrukking aan de grote kant

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
kant (ww.) edge ; the edge
de kant (m) the lace ; the side ; the lace-making ; the lacework ; the lace cloth
de kantthe way ; the bank
kant lace ; face ; border ; aspect ; shore ; margin ; brim ; brink ; edging ; fringe ; rim
Bronnen: KNNV Botanical glossary; interglot; mwb; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra


Voorbeeldzinnen met `kant`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: grens
NL: kantkloswerk
NL: kantwerk
NL: rand
NL: richting
NL: vlak
NL: zij
NL: zijde
NL: zijkant

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `fringe` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `fringe`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de goede kant boven EN: right side up
NL: de zaak heeft nog een andere kant EN: there's another side to the matter
NL: het gesprek ging een andere kant op EN: the conversation took a new turn
NL: dat raakt kant noch wal EN: that's absurd
NL: welke kant ga je uit? EN: which way are you going?
NL: die kant moet het uit EN: that's the course we ought to take
NL: de andere kant uitkijken EN: look the other way
NL: aan deze kant van EN: on this side of
NL: aan de kant van de weg EN: at the side of the road
NL: aan de luie kant EN: on the lazy side
NL: aan de éne ..., aan de andere ... EN: on the one hand.., on the other...
NL: de jas (tapijt) kan aan beide kanten gedragen (gebruikt) worden EN: the coat (carpet) is reversible
NL: een kamer aan kant maken EN: tidy up (do) a room
NL: de zaken aan kant doen EN: retire from business
NL: fatsoen aan kant zetten EN: cast aside decency EN: iemand aan de kant zetten (de bons geven), throw a person over
NL: naar de kant zwemmen EN: swim ashore
NL: naar alle kanten EN: (look) on every side, (run) in all directions
NL: op zijn kant zetten EN: cant, up-end
NL: het is een dubbeltje op zijn kant EN: it's a toss-up

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App