Vertaal

Vertalingen kans NL>EN

kans

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [kɑns]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) mogelijkheid dat iets gebeurt - break, chance, possibility
de kans op een oorlog - the possibility of a war
De kans bestaat dat het evenement niet doorgaat. - There a chance that the event falls through.
Dat plan heeft geen kans van slagen. - That plan has no chances of being accomplished.
uitdrukking dikke kans dat...

2) mogelijkheid die gunstig voor je is - break, chance
kansen krijgen op je werk, waardoor je kunt laten zien wat je kunt - Get a break at work, whereby you show what you can do.
Het is nu een goed moment om een auto te kopen. Neem je kans waar. - It is now a good moment to buy a car. Grab your chance.
een kans missen - miss a chance
kans maken/hebben op de hoofdprijs van 20.000 euro - have a chance to win the jackpot of 20.000 euro
Grijp je kans! - Grab your chance!

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de kans shot (bijv.naamw.) ; the opportunity ; the chance ; the possibility ; the vision ; the venture ; the wager ; the gamble ; the bold venture ; the risky venture ; the beezer ; the hazardous undertaking ; the hazardous business ; the risky enterprise ; the risky undertaking
kans odds ; luck ; risk ; hazard ; probability

Bronnen: mwb interglot MWB Wakefield genealogy pages Vlietstra
Synoniemen
NL: bof
NL: gelegenheid
NL: gewaagonderneming
NL: gok
NL: mogelijkheid
NL: perspectief
NL: preeksto
NL: risico
NL: risicovolle onderneming
NL: risicovolonderneming

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: er is niet veel kans op EN: there's not much chance of it
NL: de kansen staan gelijk EN: the chances are equal
NL: je hebt grote kans dat hij komt EN: there is a great chance he will come EN: he is very likely to come
NL: geen schijn van kans hebben EN: have (stand) not the ghost of a chance
NL: de kans kan keren EN: luck may turn
NL: de kans doen keren EN: turn the tide
NL: die kans komt nooit weer EN: it's the chance of a life-time
NL: de kans lopen om te EN: run the risk of
NL: de kans schoon zien EN: see one's chance
NL: de kans waarnemen EN: seize the opportunity
NL: een kans wagen EN: take a chance EN: (wedden) have a flutter
NL: ik zie er geen kans toe EN: I don't see my way to it, it is beyond my power
NL: kans zien te ontsnappen EN: manage to escapeEr zijn 100 zinnen met `kans` gevonden
 1. NL: Zijn kansen om een grote hoeveelheid geld te verdienen zijn uitstekend.
  EN: His chances for making a great deal of money are excellent.
 2. NL: Hij maakt veel kans om te winnen.
  EN: There is a good chance that he will win.
 3. NL: ruimte voor kansen
  EN: opportunity
 4. NL: Alstublieft, alstublieft, nog een kans, dat is\r alles wat ik vraag. Alstublieft! Alstublieft!
  EN: Please, please, one more chance,\r that's all I ask. Please! Please!
 5. NL: Net als het gehele Ruhrgebied heeft ook Duisburg de tijd van verandering als kans aangegrepen – en naam gemaakt als cultuurstad
  EN: Like the Ruhr region as a whole, Duisburg has embraced change as an opportunity – and made a name for itself as a city of culture
 6. NL: De stijgende vertegenwoordiging van de centrale stedelijke buurten creëert tegelijkertijd kansen en uitdagingen voor het stedelijk beleid
  EN: The increasing representation of the central urban neighbourhoods simultaneously creates opportunities and challenges for urban policy
 7. NL: Sociale inclusie, integratie en gelijke kansen
  EN: Social inclusion, integration and equal opportunities
 8. NL: Voeg de mogelijkheid toe om Alton Towers te bezoeken, en de kans om de coolste ouders van de wereld te zijn ligt voor het oprapen
  EN: Add in the possibility of going to Alton Towers, and the chance of being the coolest parents in the world is there for the taking
 9. NL: Nee, echt. Die dames maken\r geen schijn van kans.
  EN: No, seriously. Look at you.\r Those ladies, they don't stand a chance.
 10. NL: en ze plaagden me nooit\r om hun kansen bij haar niet te verknoeien.
  EN: . . .it'd keep me\r from getting my ass kicked. . .
 11. NL: heb je een kans gekregen?
  EN: Do you feel like you had the breaks?
 12. NL: Het is niet goedgekeurd. Het is illegaal.\r Geef de dokters 'n kans...
  EN: They don't have approval from the FDA.\r It's bootleg. Give the doctors a chance...
 13. NL: Jij hebt je kans laten lopen, Bank.
  EN: Stay out of this, Bank.\r You already passed.
 14. NL: Mr Weng een kans gegeven.
  EN: Mr. Weng a chance.
 15. NL: Het is misschien wel je enige kans\r om hem te ontmoeten.
  EN: May be the only chance you'll get\r to meet him.
 16. NL: Een kleine kans?
  EN: A chance?
 17. NL: of voor het herkennen van je grote kans\r en die grijpen.
  EN: ...or recognizing the big chance\r when it comes along and grabbing it.
 18. NL: Voor een kans om iemand te worden...
  EN: For a chance at being something...
 19. NL: Geen enkele man hier\r heeft dezelfde kansen gehad als u.
  EN: There isn't a man here\r that's had the advantages you've had.
 20. NL: lk heb m'n kans nooit gekregen.
  EN: l never got my shot, you know?
 21. NL: voor kanselier Adam Sutler.
  EN: ... to our own Chancellor Adam Sutler!
 22. NL: Nu is je kans: ''Afhandelen.''
  EN: Now's your chance, ''Closer.''
 23. NL: Kanselier, ik weet dat niemand\r erover wil praten. . .
  EN: Chancellor, l know no one seems\r to want to discuss this. . .
 24. NL: Vaarwel, kanselier.
  EN: Goodbye, chancellor.
 25. NL: Vertel ons wat u van Keukenhof vindt en maak kans op een prachtig bloembollenpakket van Keukenhof
  EN: Tell us what you think of Keukenhof and you may win a fantastic package of Keukenhof bulbs

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `kans`