Vertaal
Naar andere talen: • jaarwisseling > DEjaarwisseling > ESjaarwisseling > FR
Definities op Encyclo.nl: jaarwisseling (3x)
Vertalingen jaarwisseling NL>EN

de jaarwisseling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈjarwɪsəlɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

overgang van het lopende kalenderjaar naar het volgende - New Year Eve
de jaarwisseling vieren met familie en vrienden - celebrate the New Year Eve with family and friends

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het jaarwisselingthe turn of the year
de jaarwisseling (v) turn of year
Bronnen: Wikipedia; interglot


Voorbeeldzinnen met `jaarwisseling`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: oud en nieuw

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: (bij de) jaarwisseling EN: (at the) turn of the year

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App