Vertaal

Vertalingen inwoner NL>EN

de inwoner

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['ɪnwonər]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

de inwoonster

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['ɪnwonstər]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

iemand die ergens woont - inhabitant, resident
de inwoners van Nederland - Dutch residents
De stad telt ongeveer 170.000 inwoners - The city counts about 170.000 inhabitants.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de inwoner (m) the resident ; the tenant ; the inhabitant ; the lessee ; the lodger ; the renter ; the householder

Bronnen: mwb interglot
Synoniemen
NL: bewoner
NL: burger
NL: huisbewoner

Er zijn 44 zinnen met `inwoner` gevonden
 1. NL: De EU-regeringen lopen rechtmatige inkomsten mis als hun inwoners geen aangifte doen van de inkomsten uit rente op spaartegoeden in het buitenland
  EN: EU governments lose legitimate revenue if their residents do not declare interest income on savings held abroad
 2. NL: Het Jane Austen Centre eert de beroemdste inwoner van Bath en geeft u ook een inkijk in het leven tijdens de Regency tijd
  EN: The Jane Austen Centre celebrates Bath’s most famous resident as well as giving you an insight into life during Regency times
 3. NL: belasting der niet-inwoners
  EN: income tax on non-residents
 4. NL: De producten spreken niet alleen inwoners van de stad aan maar ook haar bezoekers
  EN: The merchandise appeals not only to inhabitants of Amsterdam but also to its visitors
 5. NL: Karasjok, met zijn parlement waar de oorspronkelijke cultuur van de Samen wordt beschermd, is met bijna 3000 inwoners de hoofdstad
  EN: With its recognised Sami institutions and living Sami culture, Karasjok is the Sami capital with almost 3,000 inhabitants
 6. NL: Inmiddels telt Amsterdam ruim 750.000 inwoners uit 175 verschillende landen. 37% van de bevolking behoort tot een etnische minderheidsgroep
  EN: Amsterdam now hosts more than 750,000 residents from 175 different countries. 37% of the population belongs to an ethnic minority group
 7. NL: Volgens de legende gingen de inwoners van het Ötztal een tweede keer in de rij staan, toen God mooi landschap uitdeelde
  EN: According to the legend, the inhabitants of the Ötztal were a second time in the queue when God handed out beautiful scenery
 8. NL: En dat komt zeker tot uitdrukking in de toeneiging van de inwoners naar de regio
  EN: And that is certainly reflected in the affection of residents to the region
 9. NL: Japan heeft minder inwoners dan Amerika.
  EN: The population of Japan is less than America.
 10. NL: De stad was verlaten door haar inwoners.
  EN: The town was deserted by its inhabitants.
 11. NL: China heeft meer dan een miljard inwoners.
  EN: China has more than a billion inhabitants.
 12. NL: Appenzell is de hoofdstad van het kanton Appenzell Innerhoden, naar inwoneraantal het kleinste kanton van Zwitserland
  EN: Appenzell is the capital of Appenzell Innerrhoden, the canton with the lowest population density
 13. NL: U kunt er een dokter bezoeken op dezelfde voorwaarden als de inwoners van dat land
  EN: You can visit a doctor under the same conditions as other local residents
 14. NL: De tweede belangrijkste stad is Barcelona met een volkstelling van meer 1,6 miljoen inwoners
  EN: Barcelona is the second largest city, with an official population of 1.6 million
 15. NL: Als toerist hebt u recht op dezelfde prijs als inwoners van het land dat u bezoekt
  EN: EU tourists must be treated like locals - price-wise
 16. NL: De inwoners van Halifax blijven daar tot op de dag van vandaag naar de kerk gaan
  EN: The Haligonians continue to worship there to this very day
 17. NL: Deze opmerkelijke groei was niet alleen te danken aan de industrie/ijver van de inwoners van Halifax
  EN: This remarkable growth was not only due to the industry of the Haligonians
 18. NL: In het wegdek voor de Löwenapotheke is een hoefijzer aangebracht dat de inwoners tot op de dag van vandaag aan die tragische gebeurentis herinnert
  EN: A horseshoe set in the pavement outside the Löwenapotheke pharmacy serves as a reminder of the event
 19. NL: Een andere bekende inwoner van de stad was Erich Maria Remarque
  EN: Another of the town's most famous sons is the author Erich Maria Remarque
 20. NL: Naar schatting is de Spaanse bevolking in 2011 iets groter dan 47 miljoen inwoners
  EN: The Spanish population in 2011 is estimated at just over 47 million
 21. NL: Inwoners van de EU kunnen hun spaargeld vastzetten waar dit het beste rendeert, maar ze moeten daarover nog steeds belasting betalen
  EN: While EU citizens can place their savings where they think they will get the best return, they cannot use this as a means of avoiding paying tax
 22. NL: Als je gaat studeren in een ander EU-land moet je als EU-burger hetzelfde collegegeld betalen als inwoners van dat land
  EN: When you go to university in another EU country, as an EU citizen you are entitled to pay the same course fees as a national
 23. NL: Suriname is dun bevolkt en haar en haar inwoners vormen een interessante mix van vriendelijke mensen met een andere etnische achtergrond
  EN: Suriname is sparsely populated and its and its inhabitants form an interesting mix of friendly people with a different ethnic background
 24. NL: Europa heeft minder inwoners dan Azië.
  EN: Europe has a smaller population than Asia.
 25. NL: De stad was verlaten door z'n inwoners.
  EN: The town was deserted by its inhabitants.

Bekijk alle 44 voorbeeldzinnen met `inwoner`