Vertaal
Naar andere talen: • indienen > DEindienen > ESindienen > FR
Definities op Encyclo.nl: indienen (4x)
Vertalingen indienen NL>EN

indienen

werkw.
Uitspraak:  [ˈɪndinə(n)]
Verbuigingen:  diende in (verl.tijd ) heeft ingediend (volt.deelw.)

officieel aanbieden - file, introduce, lodge
een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente - apply for a subsidy from the municipality

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
indienen (ww.)to offer ; to present ; to hand over ; to hand in
indienen act ; introduce ; perform ; tender ; present with ; submit ; put on the stage ; lodge ; give
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Trueterm; MWB

Voorbeeldzinnen met `indienen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanbieden
NL: doornemen
NL: herhalen
NL: inzenden
NL: nazeggen
NL: overhandigen
NL: presenteren
NL: spelen
NL: vertonen
NL: voorstellen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een verzoek tot echtscheiding indienen EN: file a petition for divorce
NL: een rapport indienen EN: hand in (submit) a report

Download de Android App
Download de IOS App