Vertaal
Naar andere talen: • huldiging > DEhuldiging > EShuldiging > FR
Vertalingen huldiging NL>EN
de huldiging (v) the honouring
Bron: interglot;
Synoniemen
NL: eerbetoon
NL: huldebetoon

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: honouring
US-spelling: honoring

Voorbeeldzinnen met `huldiging`
Voorbeeldzinnen laden....
Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`