Vertaal

Vertalingen houden NL>EN

houden

werkw.
Uitspraak:  [ˈhɑudə(n)]
Verbuigingen:  hield (verl.tijd ) heeft gehouden (volt.deelw.)

1) hebben en bewaren - hold, keep, reserve
Ik hoef het boek niet terug te hebben, je mag het houden - You can keep this book, I don't need it.

2) vasthouden of vast blijven zitten - hold on, keep, be stuck, get stuck
iemand bij de hand houden - hold someone's hand
Het plakband is oud en houdt niet meer. - The scotch tape is old and doesn't hold any more.
uitdrukking voor je houden
uitdrukking niets binnen kunnen houden

3) laten plaatsvinden of uitvoeren - take place, hold, keep
een lezing houden - give a lecture
Het congres wordt gehouden in Amsterdam. - The conference will be held in Amsterdam.

4) (dieren) verzorgen - have, keep, care for
kippen houden - keep chickens

5) deel van de uitdrukking:
uitdrukking het niet houden

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
houden (ww.)to keep ; to restrain ; to hold ; to clam up
het houdenthe holding ; the preserving
houden cause ; cause to take place ; hang onto

Bronnen: Engoi Woordenschatoefeningen interglot Wakefield genealogy pages Wikipedia
Synoniemen
NL: aanhouden
NL: aanzien
NL: bedwingen
NL: beheren
NL: behouden
NL: beminnen
NL: bijhouden
NL: geven
NL: handhaven
NL: uithouden

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: houd de dief! EN: stop thief
NL: een vergadering houden EN: hold a meeting
NL: rechts houden EN: keep to the right
NL: hij was niet te houden van woede EN: he was beside himself with rage
NL: (het ijs) houdt nog niet EN: does not bear yet
NL: zijn woord houden EN: keep one's word
NL: zich goed houden EN: acquit o.s. well EN: control one's emotion EN: (niet lachen) keep a straight face
NL: ik kon me niet goed houden EN: I could not help laughing
NL: (eerst eens kijken) hoe hij zich houdt EN: how he shapes
NL: je hebt je kranig gehouden EN: you were splendid, you behaved splendidly
NL: hou je goed! EN: (bij afscheid) take care of yourself, (aanmoediging) go it!, keep it up!
NL: het weer hield zich goed EN: ...held, remained fair
NL: deze stof houdt zich goed EN: ...wears well
NL: hij houdt zich maar zo EN: he is only pretending, it's only make-believe
NL: zich aan een belofte (de feiten) houden EN: stick to a promise (the facts)
NL: je weet nooit waar je je aan te houden hebt EN: you never know where you are
NL: dat recht houd ik aan mij EN: I reserve that right for myself
NL: zich houden bij EN: stick to (one's work)Er zijn 100 zinnen met `houden` gevonden
 1. NL: Veel buurten hebben culturele centra, waar de bewoners hun eigen sociale bijeenkomsten kunnen houden
  EN: Most of the neighborhoods have centers where residents go for social and cultural gatherings
 2. NL: We houden alle middelste stoelen vrij, zodat er nooit iemand naast u zit
  EN: We block all middle seats, so they remain unoccupied
 3. NL: Tijdens uw reis houden we u graag op de hoogte van relevante vluchtinformatie
  EN: We are happy to keep you updated with relevant flight information during your journey
 4. NL: mag ik hem houden?
  EN: can I keep it
 5. NL: Het voor gezien houden
  EN: call it a day
 6. NL: Voor de gek houden
  EN: to pull a leg
 7. NL: Ted, weet je dat je ogen je\r soms voor de gek houden?
  EN: Ted, you know how your eyes\r sometimes play tricks on you?
 8. NL: Hier houden we in al onze ontwerpen dan ook uitgebreid rekening mee, dit leidt tot ergonomisch verantwoorde modellen, afgestemd op de Europese maten
  EN: That is something we take into account in our designs and translate it into ergonomically sound models that are made to European sizes
 9. NL: Ook houden we ons intensief bezig met innovatieve middelen op basis van biotechnologie
  EN: We are also intensively busy with innovative biotechnology-based medicines
 10. NL: In Duitsland houden de mensen van eten – en er wordt uitstekend gekookt
  EN: People love to eat in Germany, and it's easy to see why!
 11. NL: De huidige vervoerspatronen en groeicijfers zijn echter niet vol te houden
  EN: But today’s transport patterns and growth rates are unsustainable
 12. NL: Ik probeer vol te houden, maar het doet te veel pijn
  EN: I try to hold on, but it hurts too much
 13. NL: I ben ervoor gemaakt je warm te houden
  EN: I was made to keep your body warm
 14. NL: Wanneer u naar een ander EU-land reist, moet u bij het pakken en het inchecken met bepaalde veiligheidsmaatregelen rekening houden:
  EN: When travelling to another EU country, you should keep in mind certain security requirements when packing and boarding:
 15. NL: We organiseren counseling, houden\r congressen en financieren onderzoek.
  EN: We organise counselling,\r conduct seminars, fund research.
 16. NL: We willen niet zeggen dat er iets mis is.\r We houden ons sterk.
  EN: We don't want to say anything's going\r on. We're strong and we can handle it.
 17. NL: Er zijn mensen die we hiervoor\r verantwoordelijk houden...
  EN: Certainly there are those\r who are more responsible than others.
 18. NL: Eerwaarde Lilliman controleert\r of we ons aan de regels houden.
  EN: ... who I was told is here to monitor\r for Rules and Rights violations.
 19. NL: Het spijt me, maar niemand in dit land\r gaat zich daar mee bezig houden.
  EN: I'm sorry, but no one in the country\r is gonna touch it.
 20. NL: Die dingen houden ons toch wel ?\r - Ik denk 't.
  EN: -These things are gonna hold us, right?\r -They should.
 21. NL: En dat willen we graag zo houden.
  EN: And Mr. Weng and I have worked very hard\r to keep it that way.
 22. NL: Ik hoop wel dat we het\r geheim kunnen houden...
  EN: And I was hoping that we could,\r you know, keep it on the down low...
 23. NL: We moeten dit geheim houden.
  EN: Look, you gotta keep this between us.
 24. NL: om honden te houden\r waar jij er blj kan.
  EN: for people to keep dogs where\r someone like you can get to them.
 25. NL: Stelt de machines of gereedschappen bij indien nodig, bijvoorbeeld om de afmetingen binnen bepaalde tolerantiegrenzen te houden.
  EN: Adjust machine controls and change tool settings if necessary, e.g. in order to keep dimensions within specified tolerances.

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `houden`