Vertaal
Naar andere talen: • houden > DEhouden > EShouden > FR
Definities op Encyclo.nl: houden (10x)
Vertalingen houden NL>EN

houden

werkw.
Uitspraak:  [ˈhɑudə(n)]
Verbuigingen:  hield (verl.tijd ) heeft gehouden (volt.deelw.)

1) hebben en bewaren - hold, keep, reserve
Ik hoef het boek niet terug te hebben, je mag het houden - You can keep this book, I don't need it.

2) vasthouden of vast blijven zitten - hold on, keep, be stuck, get stuck
iemand bij de hand houden - hold someone's hand
Het plakband is oud en houdt niet meer. - The scotch tape is old and doesn't hold any more.
uitdrukking voor je houden
uitdrukking niets binnen kunnen houden

3) laten plaatsvinden of uitvoeren - take place, hold, keep
een lezing houden - give a lecture
Het congres wordt gehouden in Amsterdam. - The conference will be held in Amsterdam.

4) (dieren) verzorgen - have, keep, care for
kippen houden - keep chickens

5) deel van de uitdrukking:
uitdrukking het niet houden

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
houden (ww.)to keep ; to restrain ; to hold ; to clam up
het houdenthe holding ; the preserving
houden forward hold ; cause ; cause to take place ; hang onto
Bronnen: Engoi Woordenschatoefeningen; interglot; Wakefield genealogy pages; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `houden`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanhouden
NL: aanzien
NL: achterhouden
NL: bedwingen
NL: beheren
NL: behouden
NL: beminnen
NL: bijhouden
NL: geen afstand doen van
NL: geven

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: houd de dief! EN: stop thief
NL: een vergadering houden EN: hold a meeting
NL: rechts houden EN: keep to the right
NL: hij was niet te houden van woede EN: he was beside himself with rage
NL: (het ijs) houdt nog niet EN: does not bear yet
NL: zijn woord houden EN: keep one's word
NL: zich goed houden EN: acquit o.s. well EN: control one's emotion EN: (niet lachen) keep a straight face
NL: ik kon me niet goed houden EN: I could not help laughing
NL: (eerst eens kijken) hoe hij zich houdt EN: how he shapes
NL: je hebt je kranig gehouden EN: you were splendid, you behaved splendidly
NL: hou je goed! EN: (bij afscheid) take care of yourself, (aanmoediging) go it!, keep it up!
NL: het weer hield zich goed EN: ...held, remained fair
NL: deze stof houdt zich goed EN: ...wears well
NL: hij houdt zich maar zo EN: he is only pretending, it's only make-believe
NL: zich aan een belofte (de feiten) houden EN: stick to a promise (the facts)
NL: je weet nooit waar je je aan te houden hebt EN: you never know where you are
NL: dat recht houd ik aan mij EN: I reserve that right for myself
NL: zich houden bij EN: stick to (one's work)

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App