Vertaal

Vertalingen handschoenen NL>EN
handschoenen (mv.) gloves (mv.)

Bron: Vlietstra