Vertaal
Naar andere talen: • grond > DEgrond > ESgrond > FR
Definities op Encyclo.nl: grond (16x)
Vertalingen grond NL>EN

de grond

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [xrɔnt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) oppervlakte van de aarde of vloer van een ruimte - ground, land
De gevangenen moesten op de grond gaan liggen. - The prisoners had to get down on the ground.
uitdrukking te gronde gaan
uitdrukking met de grond gelijkmaken
uitdrukking met de grond gelijkmaken
uitdrukking de grond in boren
uitdrukking van de grond komen
uitdrukking uit de grond stampen
uitdrukking begane grond

2) bovenste laag van het aardoppervlak - ground, land
Door de vruchtbare grond kun je hier goed groenten kweken. - Here, due to a fruitful ground, you can easily grow vegetables.

3) reden - ground, foundation, reason
op goede gronden iets kiezen - choose something with good reason
uitdrukking op grond van

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
grond (ww.) ground ; the ground
de grond (m) the base ; the basis ; the starting point ; the basic assumption ; the basic principle ; the fundamental idea ; the bottom ; the floor ; the earth ; the earth's crust ; the field ; the arable ; the farmland ; the arable land ; the farming land ; the soil
grond shallow ; muck ; site ; foundation ; land ; earthy ; ground ; landed property ; warrant
Bronnen: KNNV Botanical glossary; interglot; mwb; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; TU-Delft-Hydraulic-Engineering-Glossary; Vlietstra; Trueterm


Voorbeeldzinnen met `grond`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aardbodem
NL: aarde
NL: aardkorst
NL: akker
NL: argument
NL: basis
NL: beginsel
NL: bodem
NL: bodemoppervlak
NL: bouwland

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `earth (electrical)`
In US-Engels gebruikt men `ground`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: vaste grond onder de voeten hebben EN: be on firm ground
NL: er is goede grond om EN: there are good reasons for
NL: het gerucht mist elke grond EN: the rumour is without any foundation
NL: grond voelen EN: touch bottom
NL: geen grond voelen EN: be out of one's depth EN: aan de grond lopen (raken), run aground
NL: aan de grond zitten EN: be aground EN: (figuurlijk) be on the rocks
NL: hij had wel door de grond willen zinken EN: he felt he could sink through the floor
NL: ik stond aan de grond genageld EN: I stood transfixed/rooted to the earth (spot)
NL: in de grond EN: at bottom, essentially
NL: in de grond van de zaak EN: to all intents (and purposes), fundamentally, basically
NL: in de grond boren EN: send to the bottom
NL: met grond EN: with (good) reason
NL: onder de grond EN: underground
NL: op goede grond EN: on good grounds
NL: op grond van EN: on the ground of, on account of
NL: te gronde gaan EN: be ruined, go to ruin, (sl.) go to the dogs
NL: te gronde richten EN: ruin, wreck
NL: tegen de grond gooien EN: throw to the ground EN: (huis) pull down
NL: tot de grond toe afbranden EN: burn down to the ground
NL: uit de grond verrijzen EN: spring out of the ground
NL: uit de grond van mijn hart EN: from the bottom of my heart
NL: van de grond komen EN: get off the ground
NL: van de koude grond EN: open-grown (fruit), (figuurlijk) twopenny (-half-penny) (poet), (a politician) of sorts
NL: van alle grond ontbloot EN: without any foundation
NL: grond aanwinnen (door indijking, enz.) EN: reclaim land (from the sea)

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App