Vertaal
Naar andere talen: • gourmetten > DEgourmetten > ESgourmetten > FR
Definities op Encyclo.nl: gourmetten (2x)
Vertalingen gourmetten NL>EN
We hebben geen vertalingen voor gourmetten in Nederlands <> Engels
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`)
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `gourmetten`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App