Vertaal

Vertalingen gevolg NL>EN

het gevolg

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [xəˈvɔlx]

1) iets dat door en na iets anders gebeurt - consequence, effect
Hersenletsel kan verlamming tot gevolg hebben. - Brain damage can lead to paralysis.
De bosbrand heeft rampzalige gevolgen: veel mensen zijn hun huis kwijt. - The forest fires have a disastrous result: a lot of people have lost their homes.
uitdrukking met goed gevolg
uitdrukking iets ten gevolge hebben

2) groep mensen die bij een belangrijk persoon hoort - entourage, retinue, following
Eerst kwam de koningin met haar gevolg naar binnen. - First, the Queen came inside with all her retinue.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het gevolgthe corollary ; the accepting ; the entourage ; the effect ; the result ; the consequence ; the fruit ; the outcome ; the royal household ; the court circle ; the court dignitaries ; the carrying out ; the obeying ; the bringing about ; the retinue ; the court
gevolg suite ; train ; consistency ; adherents ; disciples ; followers ; following ; party ; supporters

Bronnen: mwb Wikipedia interglot MWB Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: aanhang
NL: consequentie
NL: effect
NL: gehoor
NL: gevolg geven aan
NL: hofhouding
NL: personeel
NL: resultaat
NL: teweegbrengen
NL: teweegbrenging

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: geen nadelige gevolgen ondervinden van EN: be none the worse for
NL: de gevolgen zijn voor jou EN: you must take the consequences
NL: gevolg geven aan een plan EN: carry out a plan
NL: gevolg geven aan een verzoek EN: grant(comply with) a request
NL: met goed gevolg EN: successfully
NL: ten gevolge hebben EN: bring on, result in
NL: zonder gevolg EN: (his efforts remained) without success, unsuccessfulEr zijn 32 zinnen met `gevolg` gevonden
 1. NL: Ondersteunt klanten bij eventuele problemen, zoals erfeniskwesties, wetswijzigingen die gevolgen hebben voor cliënten, etc.
  EN: Provide assistance with customers` problems, such as heritage matters, changes in law that affect customers, etc.
 2. NL: Jouw hoest is het gevolg van roken.
  EN: Your cough is the consequence of smoking.
 3. NL: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  EN: Toxic to aquatic life with long lasting effects.
 4. NL: Allemaal op slechts een half uur rijden als gevolg van de nabijheid van de snelweg A12
  EN: All at only half an hour driving distance due to the nearby highway A12
 5. NL: Met een rit van 12 minuten met de AirTrain, gevolgd door een uur met de metro of 35 minuten per trein, bent u in het centrum van de stad
  EN: A 12-minute trip on the AirTrain light rail, followed by an hour on the subway or 35 minutes by train will take you to the city centre
 6. NL: Het sportduiken is met zijn tijd meegegaan, ook Bonaire heeft deze ontwikkelingen op de voet gevolgd
  EN: SCUBA has come a long way through the years and Bonaire has been in-step with its evolution
 7. NL: Beslissingen over het energiebeleid van het ene land kunnen dus ook gevolgen hebben voor andere landen
  EN: The energy policy decisions made by one country inevitably have an impact on other countries
 8. NL: In dat jaar zijn twintig mensen in de gevangenis beland als gevolg van strafrechtelijk onderzoek door EU-landen naar door OLAF ontdekte fraude
  EN: Twenty people were sent to prison in 2006 as a result of judicial follow-up by EU countries of fraud uncovered by OLAF
 9. NL: Zij ontwikkelt ook een strategie om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden
  EN: It's also developing a strategy for dealing with the impact of climate change
 10. NL: De gevolgde methode maakt het niet mogelijk te beweren dat de diensten van de Brusselse gemeenten niet efficiënter geleverd zouden kunnen worden
  EN: Our methodology does not allow us to affirm that the services of the municipalities of Brussels could not be provided more efficiently
 11. NL: Als die strategie immers wordt gevolgd, helpt dat het herstel door de vraag en het vertrouwen in de Europese economie te bevorderen
  EN: If adhered to, it will help recovery by boosting demand and restoring confidence in the European economy
 12. NL: Als u na (alleen) een kerkelijk huwelijk naar een ander land verhuist, is het belangrijk om na te gaan wat de gevolgen voor uw burgerlijke staat zijn
  EN: If you move to another country after having entered into a religious marriage only, it is important to check the consequences for your marital status
 13. NL: En nu word ik nog gevolgd ook.
  EN: Not only am I nowhere,\r I'm pretty sure I'm being followed.
 14. NL: Je hebt een gevolg nodig.
  EN: We was thinking that you need,\r like, a entourage, yo.
 15. NL: oorzaak-gevolg schema's
  EN: cause-consequence diagrams
 16. NL: patiënt die dysfunctioneert als gevolg van een langdurige alcoholverslaving
  EN: three-toed sloth (slang)
 17. NL: De meeste auto-ongevallen zijn het gevolg van onoplettendheid van de bestuurder.
  EN: Most car accidents occur due to the inattention of the driver.
 18. NL: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
  EN: May cause long lasting harmful effects to aquatic life.
 19. NL: Voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering
  EN: Preparing for the consequences of climate change
 20. NL: Dat krijg je als je steelt,\r dan zit je met de gevolgen.
  EN: That's what happens when you\r shoplift, there's consequences.
 21. NL: Ocean wordt gevolgd door twee man\r in burger. Hij is in de keno-bar.
  EN: I put two plainclothes on Ocean.\r He's in the keno bar now.
 22. NL: Als het paar samen een kind heeft, kan dat een zeer ingewikkelde situatie tot gevolg hebben
  EN: If a couple has a common child the situation can become very complicated
 23. NL: Overal waar dat systeem werd ingevoerd, waren de gevolgen onveranderlijk dezelfde
  EN: The same effects were invariably seen wherever this system was implemented
 24. NL: Maar op lange termijn is zo een keuze misschien niet zonder gevolgen voor de lokale economische groei
  EN: However, it may not be free from detrimental effects on local economic growth in the long run
 25. NL: De directe gevolgen zijn weliswaar beperkt tot een bepaald gebied en tot een bepaald segment van de gebouwen
  EN: As regards the direct impact, this effect is both limited in geographic terms and confined to a certain segment of the built-up area

Bekijk alle 32 voorbeeldzinnen met `gevolg`