Vertaal

Vertalingen gevolg NL>EN

het gevolg

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [xəˈvɔlx]

1) iets dat door en na iets anders gebeurt - consequence, effect
Hersenletsel kan verlamming tot gevolg hebben. - Brain damage can lead to paralysis.
De bosbrand heeft rampzalige gevolgen: veel mensen zijn hun huis kwijt. - The forest fires have a disastrous result: a lot of people have lost their homes.
uitdrukking met goed gevolg
uitdrukking iets ten gevolge hebben

2) groep mensen die bij een belangrijk persoon hoort - entourage, retinue, following
Eerst kwam de koningin met haar gevolg naar binnen. - First, the Queen came inside with all her retinue.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het gevolgthe corollary ; the accepting ; the entourage ; the effect ; the result ; the consequence ; the fruit ; the outcome ; the royal household ; the court circle ; the court dignitaries ; the carrying out ; the obeying ; the bringing about ; the retinue ; the court
gevolg suite ; train ; consistency ; adherents ; disciples ; followers ; following ; party ; supporters

Bronnen: mwb Wikipedia interglot MWB Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: aanhang
NL: consequentie
NL: effect
NL: gehoor
NL: gevolg geven aan
NL: hofhouding
NL: personeel
NL: resultaat
NL: teweegbrengen
NL: teweegbrenging

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: geen nadelige gevolgen ondervinden van EN: be none the worse for
NL: de gevolgen zijn voor jou EN: you must take the consequences
NL: gevolg geven aan een plan EN: carry out a plan
NL: gevolg geven aan een verzoek EN: grant(comply with) a request
NL: met goed gevolg EN: successfully
NL: ten gevolge hebben EN: bring on, result in
NL: zonder gevolg EN: (his efforts remained) without success, unsuccessfulEr zijn 45 zinnen met `gevolg` gevonden
 1. NL: M'n gevolg?
  EN: My entourage?
 2. NL: Een Baby Jane, een Piepend Wiel,\r gevolgd door een Tweede Zoon.
  EN: Baby Jane, Squeaky Wheel,\r followed by a Number-Two Son.
 3. NL: als gevolg van/door
  EN: as result of
 4. NL: Maar bij terugkeer bleek dat de Spaanse universiteit een aantal vakken die hij in Duitsland had gevolgd, niet wilde meetellen
  EN: However, when he returned, his home university in Spain did not recognise some of the courses he took in Germany as counting towards his degree
 5. NL: Gevolg: ouderdom, vereenzaming en ziektes nemen toe
  EN: Old age, loneliness and illness are on the increase
 6. NL: het gevolg was van buitengewone omstandigheden
  EN: was due to extraordinary circumstances
 7. NL: Als Bob mijn raad gevolgd had, zou alles nu in orde zijn.
  EN: If Bob had taken my advice, everything would be all right now.
 8. NL: Controleert en bewaakt de kwaliteit van de producten, zorgt ervoor dat geldende regels worden gevolgd.
  EN: Maintain and monitor quality of produce, ensuring compliance with regulations.
 9. NL: Houdt toezicht op de voortgang van een proces om te waarborgen dat alle geldende regels en procedures worden gevolgd.
  EN: Monitor proceedings to ensure that all applicable rules and procedures are followed.
 10. NL: Het ongeval is het gevolg van een simpele vergissing.
  EN: The accident arose from a simple mistake.
 11. NL: Veel vluchten werden geannuleerd als gevolg van de tyfoon.
  EN: Many flights were canceled because of the typhoon.
 12. NL: als gevolg daarvan
  EN: Consequently
 13. NL: als gevolg daarvan
  EN: as a result
 14. NL: Voordelen van de procedure en gevolgen
  EN: Advantages of the procedure and effects
 15. NL: Die 24 uur per dag worden gevolgd\r door een beveiligingsbedrijf.
  EN: Monitored 24 hours a day\r by a security company.
 16. NL: Jouw hoest is het gevolg van roken.
  EN: Your cough is the consequence of smoking.
 17. NL: Ondersteunt klanten bij eventuele problemen, zoals erfeniskwesties, wetswijzigingen die gevolgen hebben voor cliënten, etc.
  EN: Provide assistance with customers` problems, such as heritage matters, changes in law that affect customers, etc.
 18. NL: Je hebt een gevolg nodig.
  EN: We was thinking that you need,\r like, a entourage, yo.
 19. NL: En nu word ik nog gevolgd ook.
  EN: Not only am I nowhere,\r I'm pretty sure I'm being followed.
 20. NL: patiënt die dysfunctioneert als gevolg van een langdurige alcoholverslaving
  EN: three-toed sloth (slang)
 21. NL: Het sportduiken is met zijn tijd meegegaan, ook Bonaire heeft deze ontwikkelingen op de voet gevolgd
  EN: SCUBA has come a long way through the years and Bonaire has been in-step with its evolution
 22. NL: Als die strategie immers wordt gevolgd, helpt dat het herstel door de vraag en het vertrouwen in de Europese economie te bevorderen
  EN: If adhered to, it will help recovery by boosting demand and restoring confidence in the European economy
 23. NL: Als u na (alleen) een kerkelijk huwelijk naar een ander land verhuist, is het belangrijk om na te gaan wat de gevolgen voor uw burgerlijke staat zijn
  EN: If you move to another country after having entered into a religious marriage only, it is important to check the consequences for your marital status
 24. NL: De gevolgde methode maakt het niet mogelijk te beweren dat de diensten van de Brusselse gemeenten niet efficiënter geleverd zouden kunnen worden
  EN: Our methodology does not allow us to affirm that the services of the municipalities of Brussels could not be provided more efficiently
 25. NL: Beslissingen over het energiebeleid van het ene land kunnen dus ook gevolgen hebben voor andere landen
  EN: The energy policy decisions made by one country inevitably have an impact on other countries

Bekijk alle 45 voorbeeldzinnen met `gevolg`