Vertaal
Naar andere talen: • gevolg > DEgevolg > ESgevolg > FR
Definities op Encyclo.nl: Gevolg (10x)
Vertalingen gevolg NL>EN

het gevolg

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [xəˈvɔlx]

1) iets dat door en na iets anders gebeurt - consequence, effect
Hersenletsel kan verlamming tot gevolg hebben. - Brain damage can lead to paralysis.
De bosbrand heeft rampzalige gevolgen: veel mensen zijn hun huis kwijt. - The forest fires have a disastrous result: a lot of people have lost their homes.
uitdrukking met goed gevolg
uitdrukking iets ten gevolge hebben

2) groep mensen die bij een belangrijk persoon hoort - entourage, retinue, following
Eerst kwam de koningin met haar gevolg naar binnen. - First, the Queen came inside with all her retinue.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het gevolgthe corollary ; the accepting ; the entourage ; the effect ; the result ; the consequence ; the fruit ; the outcome ; the royal household ; the court circle ; the court dignitaries ; the carrying out ; the obeying ; the bringing about ; the retinue ; the court
gevolg suite ; train ; consistency ; adherents ; disciples ; followers ; following ; party ; supporters
Bronnen: mwb; Wikipedia; interglot; MWB; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `gevolg`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanhang
NL: consequentie
NL: effect
NL: gehoor
NL: gevolg geven aan
NL: hofhouding
NL: personeel
NL: resultaat
NL: teweegbrengen
NL: teweegbrenging

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: geen nadelige gevolgen ondervinden van EN: be none the worse for
NL: de gevolgen zijn voor jou EN: you must take the consequences
NL: gevolg geven aan een plan EN: carry out a plan
NL: gevolg geven aan een verzoek EN: grant(comply with) a request
NL: met goed gevolg EN: successfully
NL: ten gevolge hebben EN: bring on, result in
NL: zonder gevolg EN: (his efforts remained) without success, unsuccessful

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App