Vertaal
Naar andere talen: • genegenheid > DEgenegenheid > ESgenegenheid > FR
Definities op Encyclo.nl: genegenheid (5x)
Vertalingen genegenheid NL>EN

de genegenheid

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [xəˈnexə(n)hɛit]

warm, liefdevol gevoel (voor iemand) - affection, attachment, fondness
Ook al is hij niet altijd aardig tegen me, toch voel ik genegenheid voor mijn neef. - Even if he is not always nice to me, I still feel affection for my nephew.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de genegenheid (v) the inclination ; the attachment ; the warm heartedness ; the intimacy ; the ardour ; the affection ; the love ; the fondness ; the diligence ; the tenderness
Bronnen: interglot; Omegawiki.org; Wakefield genealogy pages


Voorbeeldzinnen met `genegenheid`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: affectie
NL: devotie
NL: ijver
NL: inclinatie
NL: innigheid
NL: inzet
NL: liefde
NL: overgave
NL: sympathie
NL: toegenegenheid

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: ardour
US-spelling: ardor


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App