Vertaal
Naar andere talen: • geest > DEgeest > ESgeest > FR
Definities op Encyclo.nl: Geest (25x)
Vertalingen geest NL>EN

de geest

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [xest]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) het menselijke vermogen om te denken, voelen en willen - spirit
uitdrukking de armen van geest
uitdrukking Het staat me nog helder voor de geest.
uitdrukking de scheiding der geesten
uitdrukking de tegenwoordigheid van geest hebben

2) deel van de mens dat volgens gelovigen maakt dat hij leeft - spirit
de Heilige Geest - Holy Spirit
uitdrukking de geest geven
uitdrukking de geest krijgen

3) wezen zonder lichaam - ghost, spook
bang zijn voor boze geesten - be afraid of evil spirits
uitdrukking de geest is uit de fles

4) manier van denken en doen - spirit, mentality
uitdrukking handelen in de geest van mijn vader
uitdrukking niet naar de letter, maar naar de geest
uitdrukking de tijdgeest

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de geest (m) the thought ; the intelligence ; the genius ; the intellect ; the brainpower ; the mental capacity ; the spook ; the apparition ; the ghost ; the phantom ; the spectre ; the ghostly apparition ; the tendency ; the drift ; the sense
de geestthe soul ; the mind ; the spirit
geest fairy ; double image ; echo ; ghost image ; multipath effect
Bronnen: interglot; mwb; Wakefield genealogy pages; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `geest`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: mentaliteit
NL: aard
NL: binnenste
NL: denker
NL: denkvermogen
NL: geestverschijning
NL: sfeer
NL: teneur
NL: verschijning
NL: spookverschijning

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: spectre
US-spelling: specter
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de geest van de tijd EN: the spirit of the times
NL: boze geesten EN: evil spirits
NL: de Heilige Geest EN: the Holy Ghost (Spirit)
NL: geest van zout EN: spirits of salt
NL: tegenwoordigheid van geest EN: presence of mind
NL: (er heerst) een prettige geest EN: a pleasant tone (atmosphere)
NL: de geest van een elftal EN: the spirit of a team
NL: de geest is gewillig, maar het vlees is zwak EN: the spirit is willing, but the flesh is weak
NL: de geest geven EN: expire
NL: als hij de geest krijgt EN: when he is inspired
NL: geheel in de geest van... EN: quite in the spirit of...
NL: hij is een grote geest EN: a great mind, a master spirit
NL: hij sprak in dezelfde geest EN: in the same vein (strain)
NL: naar de geest EN: in spirit
NL: voor de geest komen EN: come to one's mind
NL: voor de geest roepen EN: call to mind
NL: je ziet er uit als een geest EN: you look like a ghost
NL: hoe groter geest, hoe groter beest EN: the more learned, the less wise

Download de Android App
Download de IOS App