Vertaal
Naar andere talen: • gedragen > DEgedragen > ESgedragen > FR
Definities op Encyclo.nl: gedragen (7x)
Vertalingen gedragen NL>EN

zich gedragen

reflexief werkw.
Uitspraak:  [xəˈdraxə(n)]
Verbuigingen:  gedroeg zich (verl.tijd ) heeft zich gedragen (volt.deelw.)

op een bepaalde manier handelen - behave, handle (oneself)
zich netjes gedragen - behave (oneself) neatly
uitdrukking Gedraag je een beetje!
uitdrukking zich als een beest gedragen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
gedragen (ww.)to behave ; to worn
gedragen supported ; borne
Bronnen: interglot; Wikipedia; MWB


Voorbeeldzinnen met `gedragen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gebruikt
NL: handelen
NL: plechtig

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zich gedragen EN: behave, conduct o.s.
NL: zich slecht gedragen EN: misbehave

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App