Vertaal
Naar andere talen: • gecultiveerd > DEgecultiveerd > ESgecultiveerd > FR
Definities op Encyclo.nl: GECULTIVEERD (1x)
Vertalingen gecultiveerd NL>EN
gecultiveerd civil ; polite ; courteous ; cultivated ; civilized ; cultured ; well tended ; under crop
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `gecultiveerd`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: beschaafd
NL: geciviliseerd
NL: met zorg aangekweekt
NL: ontwikkeld

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: civilised
US-spelling: civilized


Download de Android App
Download de IOS App