Vertaal
Naar andere talen: • gebruik > DEgebruik > ESgebruik > FR
Definities op Encyclo.nl: gebruik (8x)
Vertalingen gebruik NL>EN

het gebruik

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [xəˈbrœyk]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) keer dat je iets gebruikt - use, utilize
Verbuigingen:  g.mv. (meerv.)
voor éénmalig gebruik - single use
voor eigen gebruik - for (one's) own use
iets in gebruik nemen - utilize / make use of something
gebruik maken van de mogelijkheden - make use of the opportunities / use the possibilities
niet meer in gebruik - no longer in use
uitdrukking alleen voor uitwendig gebruik
uitdrukking buiten gebruik

2) manier waarop je iets volgens een traditie doet - tradition
volksgebruik - popular tradition
Vuurwerk afsteken met nieuwjaar is een populair gebruik. - Displaying fire works on a New Year Eve is a popular tradition.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
gebruik (ww.)to practice
het gebruikthe use ; the employment ; the application ; the utilization ; the utilisation ; the manipulation ; the infliction ; the administration ; the stakes ; the adoption ; the usage ; the ante ; the exertion ; the custom ; the habit
gebruik way ; mores ; practice ; use ; utilisation ; utilization ; consumption ; custom ; enforcement
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Wikipedia; MWB; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `gebruik`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanwenden
NL: aanwending
NL: bediening
NL: behandeling
NL: benutting
NL: gewoonte
NL: hantering
NL: inzet
NL: rite
NL: toepassing

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: practise
US-spelling: practice
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: gebruik maken van EN: make use of, use
NL: een druk gebruik maken van EN: use freely
NL: buiten gebruik EN: out of use
NL: buiten gebruik raken EN: go out of use
NL: door 't gebruik leren EN: learn by practice
NL: in gebruik EN: in use
NL: in gebruik nemen EN: put into use, (een weg) open to the traffic
NL: ten gebruike van EN: for the use of

Download de Android App
Download de IOS App