Vertaal
Naar andere talen: • fijnslijpen > DEfijnslijpen > ESfijnslijpen > FR
Vertalingen fijnslijpen NL>EN
fijnslijpen finish grinding ; precision grinding
Bron: Vlietstra;

Voorbeeldzinnen met `fijnslijpen`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`