Vertaal
Naar andere talen: • factuur > DEfactuur > ESfactuur > FR
Definities op Encyclo.nl: factuur (17x)
Vertalingen factuur NL>EN

de factuur

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [fɑkˈtyr]
Verbuigingen:  -turen (meerv.)

papier waarop staat hoeveel, waarvoor en aan wie je iets moet betalen - invoice, bill

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de factuur (v) the account ; the invoice ; the bill
factuur invoice
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `factuur`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: nota
NL: rekening

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `bill `
In US-Engels gebruikt men `check (restaurant)`


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App