Vertaal

Vertalingen druk NL>EN

I de druk

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [drʏk]
Verbuigingen:  -ken (meerv.)

1) kracht die op een oppervlak werkt - pressure
luchtdruk - air pressure

2) situatie dat iets of iemand je tot iets dwingt - stress, strain, pressure, oppression, burden
uitdrukking onder druk staan
uitdrukking iemand onder druk zetten
uitdrukking op iemand druk uitoefenen

3) keer dat iets gedrukt is - print, edition
een herziene druk van een boek - revised edition of a book


II druk

bijv.naamw.
Uitspraak:  [drʏk]

1) waar van alles tegelijk aanwezig is - busy, crowded, thriving
druk verkeer - busy traffic
een drukke winkelstraat - busy street

2) die of dat veel werk doet of veel werk geeft - pressing, demanding, heavy
het druk hebben op je werk - be busy with work
een drukke baan hebben - have a stressful job

3) heel beweeglijk en spraakzaam - lively, active, zappy
drukke leerlingen met concentratieproblemen - zappy students with concentration problems

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de druk (m) the distress
druk (bijv.naamw.) busy (bijv.naamw.) ; active (bijv.naamw.) ; working (bijv.naamw.) ; operative (bijv.naamw.) ; humming (bijv.naamw.) ; industrious (bijv.naamw.) ; actively (bijv.naamw.) ; hard-working (bijv.naamw.) ; busily (bijv.naamw.) ; industriously (bijv.naamw.) ; occupied (bijv.naamw.) ; engaged (bijv.naamw.) ; tied up (bijv.naamw.) ; busily engaged (bijv.naamw.) ; print (bijv.naamw.) ; impression (bijv.naamw.) ; circulation (bijv.naamw.) ; pressure (bijv.naamw.) ; compulsion (bijv.naamw.) ; vibrant (bijv.naamw.) ; animated (bijv.naamw.) ; charges (bijv.naamw.) ; up (bijv.naamw.)
druk thrust ; boisterous ; crowded ; lively ; edition ; adroit ; agile ; alert ; brisk ; keen

Bronnen: MWB interglot Vlietstra Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: actief
NL: bedrijvig
NL: bezet
NL: bezig
NL: drukbezet
NL: drukpratend
NL: dwang
NL: financiëlast
NL: geanimeerd
NL: kracht

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: wegens drukke werkzaamheden EN: owing to pressure of work
NL: het druk hebben EN: be busy
NL: het druk hebben met leren EN: be busy learning
NL: het was er erg druk EN: the place was very crowded
NL: hij was te druk bezig met pakken om mij te helpen EN: he was too busy packing to help me
NL: zich druk maken EN: get excited, worry
NL: hij maakt zich niet druk EN: he takes it easyEr zijn 100 zinnen met `druk` gevonden
 1. NL: Wie drukte, lawaai en volle skipistes zoekt, wordt in het winterse Appenzell niet gelukkig
  EN: Those visitors seeking noise, hustle and bustle, and crowded ski pistes will be disappointed in Appenzell’s winter manifestation
 2. NL: controleer eerst of alle machines werken en druk daarna op deze knop
  EN: check first of all machines are working, after it push this button
 3. NL: hij is altijd druk
  EN: he is always busy
 4. NL: U proeft de gezellige sfeer van Dubai tijdens een avondwandeling langs de drukke Dhowwerven
  EN: An evening stroll at the busy Dhow Wharfrage shows off Dubai’s diverse charm
 5. NL: de energiekosten te drukken
  EN: keep energy costs down
 6. NL: De voortdurende toename van de mobiliteit legt een zware druk op de vervoerssystemen
  EN: The constant growth in mobility puts severe strains on transport systems
 7. NL: Druksterkte
  EN: Compressive strength (N/mm²)
 8. NL: Hij drukte zijn oor tegen de muur.
  EN: He pressed his ear against the wall.
 9. NL: Ik kan niet met je meegaan omdat ik het erg druk heb.
  EN: I can't go with you because I'm very busy.
 10. NL: Bedient machines, door bijvoorbeeld het vacuüm te regelen, de druk af te stellen, of de temperatuur te regelen.
  EN: Operate machines, e.g. set controls to regulate vacuum, air pressure, sizing rings and temperature.
 11. NL: Ze is zeker druk bezig.
  EN: She must be very busy.
 12. NL: We hebben het op het moment erg druk.
  EN: We're very busy just now.
 13. NL: Druk jezelf zo duidelijk mogelijk uit.
  EN: Express yourself as clearly as you can.
 14. NL: Ziet toe op het bakproces (bijvoorbeeld de temperatuur en druk in bak- of kookapparaten te controleren) en maakt aanpassingen indien nodig.
  EN: Monitor the production process (e.g. control temperature and pressure in cookers) and make adjustments if necessary.
 15. NL: Lang voordat er mensen waren die hun stempel op Engeland drukten, zwommen prehistorische zeewezens vrolijk rond in verschillende delen van het land
  EN: Long before there were humans leaving their mark in England, prehistoric sea creatures were happily swimming over various parts of the country
 16. NL: de drukpunten (van slagaderen)
  EN: pressure points (of the arteries)
 17. NL: Augusto.\r Pak iets om z'n tong neer te drukken.
  EN: Augusto! Get something\r to hold down his tongue!
 18. NL: drukknop
  EN: push button
 19. NL: Zeg tegen je ouders\r dat ze zich niet zo druk moeten maken.
  EN: Hey, champ. I think you'd better\r tell your folks to lighten up.
 20. NL: neerwaartse druk
  EN: download
 21. NL: opening voor drukloos tanken
  EN: gravity fuelling point
 22. NL: baanverlichting (als het druk is)
  EN: light sytem
 23. NL: drukschot
  EN: pressure bulkhead
 24. NL: drukkoepel
  EN: pressure dome
 25. NL: drukreferentiegegevens
  EN: pressure reference data

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `druk`