Vertaal

Vertalingen druk NL>EN


Er zijn 100 zinnen met `druk` gevonden
 1. NL: Wie drukte, lawaai en volle skipistes zoekt, wordt in het winterse Appenzell niet gelukkig
  EN: Those visitors seeking noise, hustle and bustle, and crowded ski pistes will be disappointed in Appenzell’s winter manifestation
 2. NL: controleer eerst of alle machines werken en druk daarna op deze knop
  EN: check first of all machines are working, after it push this button
 3. NL: hij is altijd druk
  EN: he is always busy
 4. NL: U proeft de gezellige sfeer van Dubai tijdens een avondwandeling langs de drukke Dhowwerven
  EN: An evening stroll at the busy Dhow Wharfrage shows off Dubai’s diverse charm
 5. NL: de energiekosten te drukken
  EN: keep energy costs down
 6. NL: De voortdurende toename van de mobiliteit legt een zware druk op de vervoerssystemen
  EN: The constant growth in mobility puts severe strains on transport systems
 7. NL: Druksterkte
  EN: Compressive strength (N/mm²)
 8. NL: Hij drukte zijn oor tegen de muur.
  EN: He pressed his ear against the wall.
 9. NL: Ik kan niet met je meegaan omdat ik het erg druk heb.
  EN: I can't go with you because I'm very busy.
 10. NL: Bedient machines, door bijvoorbeeld het vacuüm te regelen, de druk af te stellen, of de temperatuur te regelen.
  EN: Operate machines, e.g. set controls to regulate vacuum, air pressure, sizing rings and temperature.
 11. NL: Ze is zeker druk bezig.
  EN: She must be very busy.
 12. NL: We hebben het op het moment erg druk.
  EN: We're very busy just now.
 13. NL: Druk jezelf zo duidelijk mogelijk uit.
  EN: Express yourself as clearly as you can.
 14. NL: Ziet toe op het bakproces (bijvoorbeeld de temperatuur en druk in bak- of kookapparaten te controleren) en maakt aanpassingen indien nodig.
  EN: Monitor the production process (e.g. control temperature and pressure in cookers) and make adjustments if necessary.
 15. NL: Lang voordat er mensen waren die hun stempel op Engeland drukten, zwommen prehistorische zeewezens vrolijk rond in verschillende delen van het land
  EN: Long before there were humans leaving their mark in England, prehistoric sea creatures were happily swimming over various parts of the country
 16. NL: de drukpunten (van slagaderen)
  EN: pressure points (of the arteries)
 17. NL: Augusto.\r Pak iets om z'n tong neer te drukken.
  EN: Augusto! Get something\r to hold down his tongue!
 18. NL: drukknop
  EN: push button
 19. NL: Zeg tegen je ouders\r dat ze zich niet zo druk moeten maken.
  EN: Hey, champ. I think you'd better\r tell your folks to lighten up.
 20. NL: neerwaartse druk
  EN: download
 21. NL: opening voor drukloos tanken
  EN: gravity fuelling point
 22. NL: baanverlichting (als het druk is)
  EN: light sytem
 23. NL: drukschot
  EN: pressure bulkhead
 24. NL: drukkoepel
  EN: pressure dome
 25. NL: drukreferentiegegevens
  EN: pressure reference data

Bekijk alle 100 voorbeeldzinnen met `druk`