Vertaal

Vertalingen diploma NL>EN

het diploma

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [diˈploma]
Verbuigingen:  -'s (meerv.)

officieel papier dat bewijst dat je voor een examen geslaagd bent - diploma
schooldiploma - highschool diploma
zwemdiploma - swimming diploma
tandartsdiploma - dentist licence

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het diplomathe diploma ; the charter ; the license ; the declaration ; the brevet ; the certificate ; the certificate of qualification
diploma degree

Bronnen: interglot MWB
Synoniemen
NL: akte
NL: bewijs
NL: certificaat
NL: charter
NL: getuigschrift
NL: oorkonde
NL: papier

Er zijn 37 zinnen met `diploma` gevonden
 1. NL: De EU verleent praktische steun terwijl zij ook actief naar een diplomatieke oplossing zoekt
  EN: The EU is actively seeking a diplomatic solution while providing practical help
 2. NL: Wordt je diploma in een ander EU-land erkend?
  EN: Find out whether a country will recognise your foreign diploma
 3. NL: Erkenning van diploma's
  EN: Recognition of academic qualifications
 4. NL: een EU-land een diploma weigert te erkennen op grond van nationaliteit, en dus discrimineert
  EN: a refusal to recognise a qualification constitutes discrimination on grounds of nationality
 5. NL: kopieën van diploma's en getuigschriften,
  EN: copies of your diplomas and certificates,
 6. NL: De enige baan waarmee je zonder\r diploma honderdduizend per jaar verdient.
  EN: Because it's the only entry-level job in\r America that pays over 100 grand a year.
 7. NL: lk zag je bij de diploma-uitreiking.
  EN: Well, l saw you during graduation.
 8. NL: diplomatiek visum
  EN: diplomatic visa
 9. NL: dubbel diploma
  EN: double degree
 10. NL: Hij is een diplomaat bij de Amerikaanse ambassade.
  EN: He is a diplomat at the American Embassy.
 11. NL: Elke jongen heeft zijn diploma gekregen.
  EN: Each boy has received his diploma.
 12. NL: ze moeten vóór de datum van indiening van de aanvraag een universitaire studie van ten minste drie jaar hebben afgesloten met een diploma;
  EN: have obtained, before the deadline for the submission of applications, a university degree after a course of study of at least three years' duration;
 13. NL: Laat je diploma \
  EN: Get your degree ``compared
 14. NL: een kopie van het (de) universitair(e) diploma('s),
  EN: a copy of your university diploma(s)
 15. NL: diploma halen
  EN: graduate/gain a degree
 16. NL: diploma-uitreiking
  EN: graduation ceremony
 17. NL: Ik krijg mijn diploma over twee jaar.
  EN: I'll get my diploma in two years.
 18. NL: Deze pagina gaat over de erkenning van academische diploma's
  EN: This section concerns the recognition of academic qualifications
 19. NL: Diplomatie die ertoe doet
  EN: Decisive diplomacy
 20. NL: Leerlingen evenwichtig spreiden over de verschillende scholen zijn echter een delicate zaak, waarin de VGC diplomatisch probeert te bemiddelen
  EN: Distributing them evenly between different schools is a delicate matter in which the VGC tries to act as a diplomatic mediator
 21. NL: diplomatiek paspoort
  EN: diplomatic passport
 22. NL: buitenlands diploma
  EN: qualifications obtained outside the Netherlands
 23. NL: Neem daarvoor contact op met het ENIC/NARIC-centrum van het land waar je je diploma wil laten vergelijken
  EN: To do so, contact the ENIC/NARIC centre in the country where you would like your diplomas assessed for ``comparability
 24. NL: voor sollicitanten voor de algemene optie: bewijsstuk van een scriptie (verklaring, schutblad, diploma, e.d.),
  EN: for general option candidates: proof of written work (attestation, cover page, diploma, etc.)
 25. NL: een kopie van het meest recente getuigschrift van uw studie of universitair(e) diploma('s), indien van toepassing;
  EN: a copy of your most recent study certificate, or university diploma(s), if applicable;

Bekijk alle 37 voorbeeldzinnen met `diploma`