Vertaal

Vertalingen diploma NL>EN

het diploma

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [diˈploma]
Verbuigingen:  -'s (meerv.)

officieel papier dat bewijst dat je voor een examen geslaagd bent - diploma
schooldiploma - highschool diploma
zwemdiploma - swimming diploma
tandartsdiploma - dentist licence

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het diplomathe diploma ; the charter ; the license ; the declaration ; the brevet ; the certificate ; the certificate of qualification
diploma degree

Bronnen: interglot MWB
Synoniemen
NL: akte
NL: bewijs
NL: certificaat
NL: charter
NL: getuigschrift
NL: oorkonde
NL: papier

Er zijn 20 zinnen met `diploma` gevonden
 1. NL: Deze pagina gaat over de erkenning van academische diploma's
  EN: This section concerns the recognition of academic qualifications
 2. NL: Leerlingen evenwichtig spreiden over de verschillende scholen zijn echter een delicate zaak, waarin de VGC diplomatisch probeert te bemiddelen
  EN: Distributing them evenly between different schools is a delicate matter in which the VGC tries to act as a diplomatic mediator
 3. NL: Diplomatie die ertoe doet
  EN: Decisive diplomacy
 4. NL: buitenlands diploma
  EN: qualifications obtained outside the Netherlands
 5. NL: diplomatiek paspoort
  EN: diplomatic passport
 6. NL: voor sollicitanten voor de algemene optie: bewijsstuk van een scriptie (verklaring, schutblad, diploma, e.d.),
  EN: for general option candidates: proof of written work (attestation, cover page, diploma, etc.)
 7. NL: een kopie van het meest recente getuigschrift van uw studie of universitair(e) diploma('s), indien van toepassing;
  EN: a copy of your most recent study certificate, or university diploma(s), if applicable;
 8. NL: Neem daarvoor contact op met het ENIC/NARIC-centrum van het land waar je je diploma wil laten vergelijken
  EN: To do so, contact the ENIC/NARIC centre in the country where you would like your diplomas assessed for ``comparability
 9. NL: Verwerkt en beoordeelt sollicitaties, bijv. om diploma's of geschiktheid van kandidaten te evalueren.
  EN: Process and review employment applications, e.g. to evaluate qualifications or eligibility of applicants
 10. NL: diplomawaardering
  EN: credential evaluation
 11. NL: Japan heeft diplomatieke betrekkingen met China.
  EN: Japan has diplomatic relations with China.
 12. NL: Je zou een goede diplomaat zijn.
  EN: You would make a good diplomat.
 13. NL: als we de cursus met succes hebben afgerond, krijgen we dan een diploma?
  EN: Do we receive a certificate on successful completion of the course?
 14. NL: een fotokopie van uw diploma's of beoordelingen,
  EN: a photocopy of your diplomas or academic record
 15. NL: Zij hebben het diploma.
  EN: They are the ones\r with the medical degrees.
 16. NL: propedeuse (diploma)
  EN: first-year diploma
 17. NL: diploma uitreiken
  EN: present a diploma
 18. NL: diplomasupplement
  EN: supplement
 19. NL: post-academische diploma's
  EN: post-academic degrees
 20. NL: Hij was een dichter en een diplomaat.
  EN: He was a poet and diplomat.