Vertaal

Vertalingen controle NL>EN

controle

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [kɔnˈtrɔːlə]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

1) keer dat je bekijkt of alles is zoals het moet zijn - inspection, control, verification
een controle op drugs - drugs inspection/control
paspoortcontrole - passport control
snelheidscontrole - speeding checka

2) beheersing (van), macht (over) - control, power
Ondanks de hoge snelheid heeft hij de controle over zijn auto. - Despite high speed, he's got complete control over his car.
jezelf onder controle hebben in een spannende situatie - keep yourself under control in a tense situation

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de controle (v) the examination
de controlethe management ; the control ; the administration ; the surveillance ; the supervision ; the guardianship ; the care ; the monitoring ; the watch ; the observation ; the restraint ; the composure ; the self-control ; the inspection ; the access control ; the cool
controle trial ; audit ; check ; scan ; test ; substantive test

Bronnen: interglot mwb Diving dictionary Vlietstra ISACA
Synoniemen
NL: beheer
NL: beheersing
NL: bescherming
NL: bewaking
NL: check
NL: herexamen
NL: hoede
NL: inspectie
NL: kaartcontrole
NL: nagaan

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: door de controle gaan EN: pass through the barrier (ticket-barrier)Er zijn 90 zinnen met `controle` gevonden
 1. NL: controleer eerst of alle machines werken en druk daarna op deze knop
  EN: check first of all machines are working, after it push this button
 2. NL: Maar controleer eerst of de tijdelijke nummerplaten geaccepteerd worden in alle landen waar u doorheen rijdt
  EN: However, check first if a temporary number plate will be accepted in all the countries you will drive through
 3. NL: Wat zijn zijn controlemogelijkheden?
  EN: What ways of exercising control are available?
 4. NL: Controle op Commissie en Raad
  EN: Oversight over the Commission and Council
 5. NL: wat je niet kan controleren
  EN: that you cannot control
 6. NL: U wordt verzocht na het invullen van het sollicitatieformulier de samenvatting uit te printen en voor verzending te controleren of deze volledig is
  EN: After filling in your application please print the summary and make sure that it is complete before submitting
 7. NL: Controleert en houdt toezicht op boilers, turbines, generators en hulpinstallaties in energiecentrales.
  EN: Control and monitor boilers, turbines, generators and auxiliary equipment in power-generating plants.
 8. NL: Verzamelt uitgaande post, controleert dat stukken in goede staat zijn voor verwerking en bepaalt op welke wijze de post moet worden verzonden.
  EN: Collect outgoing mail, check that items are in a suitable condition for processing and determine manner in which mail is to be sent.
 9. NL: Houdt verkoop- en betalingsgegevens bij en controleert ze.
  EN: Maintain and check records of sales and payments.
 10. NL: Consolidatie en Interne Controle
  EN: Reporting & Internal Audit
 11. NL: Ik wilde net mijn e-mail gaan controleren.
  EN: I just wanted to check my email.
 12. NL: Controleert en test of defecten en schade naar behoren zijn gerepareerd.
  EN: Control and test whether faults and damage are adequately repaired.
 13. NL: Controleert of de bewijzen die in een rechtszaak worden gepresenteerd op wettelijke wijze zijn verkregen.
  EN: Check that the evidence presented in the case was collected in accordance with the law.
 14. NL: Controleert gearchiveerde belastingaangiften om te bepalen of opgevoerde heffingskortingen of aftrekposten wettelijk toegestaan zijn.
  EN: Review filed tax returns to determine whether claimed tax credits and deductions are legal.
 15. NL: Ziet toe op het bakproces (bijvoorbeeld de temperatuur en druk in bak- of kookapparaten te controleren) en maakt aanpassingen indien nodig.
  EN: Monitor the production process (e.g. control temperature and pressure in cookers) and make adjustments if necessary.
 16. NL: Voert kleine reparaties en standaard onderhoudswerkzaamheden uit, bijv. controleert bandenspanning, oliepeil, etc.
  EN: Perform minor repairs and routine vehicle maintenance, e.g. clean the vehicle, and check tyre pressure, petrol, oil and water.
 17. NL: Het principe hierachter was dat wie geen controle over de productie van kolen en staal had, geen oorlog zou kunnen beginnen
  EN: The basic idea was that whoever did not have control over coal and steel production would not be able to fight a war
 18. NL: We moeten controleren\r of je geen zender om hebt. Rustig.
  EN: We just gotta check it out, make\r sure you ain't strapped. Relax, relax.
 19. NL: Controleren
  EN: Check
 20. NL: controleruimte op hartbewakingseenheid
  EN: control room
 21. NL: controlesysteem
  EN: monitoring system
 22. NL: controlefuntie (burgerluchtvaart)
  EN: surveillance function
 23. NL: controletoren
  EN: control tower
 24. NL: controlekamer
  EN: control room
 25. NL: Tom controleerde of het gas uitgezet was.
  EN: Tom checked to make sure the gas was turned off.

Bekijk alle 90 voorbeeldzinnen met `controle`