Vertaal

Vertalingen bewijs NL>EN

het bewijs

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bə'wɛis]
Verbuigingen:  -wijzen (meerv.)

feit, redenering of document waaruit blijkt dat iets waar of juist is - evidence, proof
bewijs van inschrijving - proof of subscription
bewijs voor fraude - evidence of fraud
onvoldoende bewijs tegen de verdachte hebben - have not enough evidence to clear (oneself)

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
bewijs (ww.)to note
het bewijsthe evidence ; the proof ; the token ; the body of evidence ; the piece of evidence ; the receipt ; the allegation ; the remittance-note ; the note of remittance ; the certificate
bewijs demonstration ; sign ; character ; mark ; signal

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: akte
NL: argument
NL: attest
NL: beweringsgrond
NL: bewijsstuk
NL: blijk
NL: briefje
NL: teken

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: bewijs van goed gedrag EN: testimonial of good conduct
NL: bewijs van lidmaatschap EN: certificate of membership
NL: bewijs van Nederlanderschap EN: identity card
NL: bewijs van ontvangst EN: receipt
NL: bewijs van toegang EN: ticket of admission
NL: bewijs leveren van EN: furnish proof of
NL: het is aan hem om 't bewijs te leveren EN: the burden of proof lies with him
NL: ten bewijze hiervan EN: in proof (support) of thisEr zijn 27 zinnen met `bewijs` gevonden
 1. NL: je moet hem niet beschuldigen zonder bewijs
  EN: you mustn't accuse him without proof
 2. NL: Voor elke claim dient u een bewijs van verlies te leveren
  EN: You will be required to provide proof of loss for each claim
 3. NL: Het is niet nodig om deze bewijsstukken al in dit stadium toe te zenden
  EN: It is not necessary to send these supporting documents at this stage
 4. NL: bewijs van inschrijving (voor een opleiding)
  EN: proof/notice of enrolment
 5. NL: bewijsovereenkomst
  EN: agreement of evidence
 6. NL: Als u verder noordelijk gaat, zult u bewijs zien van de industriële revolutie, meer kastelen en oude forten
  EN: As you head further north, you’ll see evidence of the Industrial Revolution, more castles, and ancient forests
 7. NL: Er is geen haartje bewijs!\r Niets!
  EN: There's not a shred of proof!\r Nothing!
 8. NL: Een blik vanaf de tegenoverliggende oever of vanaf een van de bruggen over de Elbe bewijst: hier presenteert zich een cultuurstad van wereldniveau
  EN: Seen from the opposite shore or from one of the bridges, it is immediately obvious why Dresden is famed around the world as a city of culture
 9. NL: Dit feit bewijst haar onschuld.
  EN: This fact proves her innocence.
 10. NL: Ik heb een duidelijk bewijs.
  EN: I have an evident proof.
 11. NL: persoonlijke ruimte, “Mijn Ticketless”, op Thalys.com om uw Ticketless-reizen te raadplegen en een bewijs uit te printen
  EN: personal “My Ticketless” space on Thalys.com to consult your Ticketless journeys and print out a receipt
 12. NL: Het is dus geen wonder dat Engeland deze fantastische historie viert en deze grootheden van de Engelse taal eer bewijst
  EN: It’s no wonder then that England celebrates this fantastic history and honours these greats of the English language
 13. NL: voor sollicitanten voor de algemene optie: bewijsstuk van een scriptie (verklaring, schutblad, diploma, e.d.),
  EN: for general option candidates: proof of written work (attestation, cover page, diploma, etc.)
 14. NL: Een goede koop, zoals een uitstapje naar het aantrekkelijke havenstadje bewijst
  EN: It was a worthwhile buy, as a trip to this pretty little harbour town will prove
 15. NL: u hoort het, heren\r meer bewijs lijkt me niet nodig
  EN: There you have it, gentlemen,\r what more evidence do we need?
 16. NL: bewijs het maar eens:\r verander mijn water in wijn
  EN: Prove to me that you're divine,\r change my water into wine
 17. NL: Er is te veel bewijs.
  EN: I'm afraid the weight of evidence\r is much too great.
 18. NL: bewijsbestemming
  EN: documents serving as evidence
 19. NL: Zit hoorzittingen voor en luistert naar de beschuldigingen van de aanklager, om te bepalen of het bewijs de aanklacht ondersteunt.
  EN: Preside over hearings and listen to allegations made by plaintiffs to determine whether the evidence supports the charges.
 20. NL: Bepaalt een vonnis, met inachtneming van het bewijsmateriaal, op basis van de geldende wetgeving.
  EN: Determine a sentence based on all evidence and the law.
 21. NL: Verzamelt en borgt bewijsmateriaal van de plaats delict.
  EN: Gather and secure evidence from the crime scene.
 22. NL: Dat beeldverhalen in Frankfurt een zekere traditie hebben, bewijst ook het 'Caricatura', Duitslands vooraanstaande museum voor verheven nonsens
  EN: Another Frankfurt repository of illustrated stories is the Caricatura, Germany's leading museum for refined satire and comic art
 23. NL: Met als mooiste bewijs de onderling uitwisselbare kussens en de stapelbaarheid
  EN: The best proof - the interchangeable cushions and the stackability
 24. NL: een bewijs van aankoop (betalingsbewijs of factuur) te tonen
  EN: to produce proof of purchase (receipt or invoice)
 25. NL: De meeste EU-landen hebben echter niet bepaald hoe u het bewijs kunt leveren van een langetermijnrelatie of samenwoning
  EN: However, most EU countries have not defined exactly how you can prove a long-term relationship or cohabitation

Bekijk alle 27 voorbeeldzinnen met `bewijs`