Vertaal

Vertalingen bewijs NL>EN

het bewijs

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bə'wɛis]
Verbuigingen:  -wijzen (meerv.)

feit, redenering of document waaruit blijkt dat iets waar of juist is - evidence, proof
bewijs van inschrijving - proof of subscription
bewijs voor fraude - evidence of fraud
onvoldoende bewijs tegen de verdachte hebben - have not enough evidence to clear (oneself)

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
bewijs (ww.)to note
het bewijsthe evidence ; the proof ; the token ; the body of evidence ; the piece of evidence ; the receipt ; the allegation ; the remittance-note ; the note of remittance ; the certificate
bewijs demonstration ; sign ; character ; mark ; signal

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: akte
NL: argument
NL: attest
NL: beweringsgrond
NL: bewijsstuk
NL: blijk
NL: briefje
NL: teken

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: bewijs van goed gedrag EN: testimonial of good conduct
NL: bewijs van lidmaatschap EN: certificate of membership
NL: bewijs van Nederlanderschap EN: identity card
NL: bewijs van ontvangst EN: receipt
NL: bewijs van toegang EN: ticket of admission
NL: bewijs leveren van EN: furnish proof of
NL: het is aan hem om 't bewijs te leveren EN: the burden of proof lies with him
NL: ten bewijze hiervan EN: in proof (support) of thisEr zijn 54 zinnen met `bewijs` gevonden
 1. NL: Voeg eventueel bijlagen toe, bijvoorbeeld kopieën van bewijsstukken
  EN: Your petition may include attachments, including copies of any supporting documents you may have
 2. NL: Erg weinig bewijs. Blind vertrouwen,\r dat is alles waar we vanuit gaan.
  EN: Very little evidence. Blind faith,\r that's all we have to go on.
 3. NL: Bewijs
  EN: Proof
 4. NL: Moeiteloos mengt Bristol voortdurend de hipste stadstrends met zijn groene reputatie, en bewijst zichzelf als kloppend hart van de West Country
  EN: Bristol continues to effortlessly mix urban cool with green credentials, making it the beating heart of the West Country
 5. NL: Er is genoeg bewijs van een hoop geschiedenis in dit wonderlijke ouderwetse Georgian theater
  EN: There is plenty of history in evidence at this quaint Georgian theatre
 6. NL: Er is wel bewijs\r dat de achterhoofdskwab al aangetast is.
  EN: However, there is evidence of\r early occipital-lobe involvement.
 7. NL: Dit soort bewijs wordt door medici\r anekdotisch genoemd.
  EN: The medical folks call\r this kind of evidence anecdotal.
 8. NL: En je bewijst ze de beste dienst\r door ze te informeren.
  EN: And you serve the families best\r by informing them.
 9. NL: Michaela, als ik dit bewijs negeer
  EN: Michaela, if I ignore all this evidence...
 10. NL: bewijs het dan maar\r en loop over mijn zwembad
  EN: Prove to me that you're no fool,\r walk across my swimming pool
 11. NL: bewijsnummering
  EN: sequence numbering
 12. NL: behoorlijk bewijs van kwijting
  EN: to pay against proper receipt
 13. NL: Detecteert en rapporteert fraude, winkeldiefstal en andere onrechtmatige acties, en verschaft bewijs voor een rechtbank, indien nodig.
  EN: Detect and report fraud, shoplifting and other unlawful acts, and give evidence in court where necessary.
 14. NL: Wanneer u door de voorselectie heen komt, wordt u verzocht de volgende bewijsstukken in te sturen:
  EN: If you are preselected, the following will be requested as supporting documents:
 15. NL: Het is nu nog niet nodig deze bewijsstukken in te sturen
  EN: It is not necessary to send these supporting documents at this stage
 16. NL: Niet ten onrechte, zoals de gezellige historische stadskern bewijst
  EN: And their pride is not misplaced, as the delightful and historical old town proves
 17. NL: Jouw geloof was sterk, maar je had bewijs nodig
  EN: When your faith was strong, but you needed proof
 18. NL: Ingeval van toelating tot de stage, worden de volgende bewijsstukken verlangd:
  EN: If you are selected, the following documents will be requested as supporting documents:
 19. NL: een bewijs van hun handicap(s) kunnen overleggen (doktersverklaring of gehandicaptenkaart/certificaat van een nationale instantie)
  EN: be able to certify that they have a disability/ies (medical certificate or disability certificate/card issued by a national authority)
 20. NL: N.B.: In de sollicitatiefase hoeft u de bewijsstukken nog niet op te zenden
  EN: Please note that it is not necessary to send these documents at the time of application
 21. NL: De keertunnels die door de bergmassieven lopen zijn hét bewijs in de geschiedenis van de Noorse spoorwegen van durf en bekwaamheid van de bouwers
  EN: The twisting tunnels that spiral in and out of the mountain are manifestations of the most daring and skilful engineering in Norwegian railway history
 22. NL: bewijs van luchtwaardigheid/luchtwaardigheidsbewijs
  EN: certificate of airworthiness
 23. NL: bewijs van goed gedrag
  EN: certificate of good character
 24. NL: Stelt rapporten op over documenten, inspecties, bewijsstukken, ondervragingen, etc.
  EN: Prepare reports on the documents, inspections, exhibits, questionings, etc.
 25. NL: Getuigt voor een rechtbank om bewijsmateriaal te tonen of om op te treden als getuige.
  EN: Testify in court to present evidence or act as witness.

Bekijk alle 54 voorbeeldzinnen met `bewijs`