Vertaal

Vertalingen bevoegd NL>EN

bevoegd

bijv.naamw.
Uitspraak:  [bəˈvuxt]

met het officieel erkende recht iets te doen - authorized, qualified
voegd tot het verlenen van de vergunning - authorized to extend the licence
bevoegd om onderwijs te geven - qualified to teach in a school

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
bevoegd (bijv.naamw.) competent (bijv.naamw.) ; skilled (bijv.naamw.) ; authorized (bijv.naamw.)
bevoegd able ; accomplished ; qualified ; certified ; competence

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Vlietstra members.home.nl/jmspijkerman/ MWB
Synoniemen
NL: competent
NL: erkend

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: van bevoegde zijde vernemen wij EN: we learn on good authorityEr zijn 19 zinnen met `bevoegd` gevonden
 1. NL: Over kwesties die tot de bevoegdheden van de Europese Unie behoren of van belang zijn voor de Europese Unie, zoals:
  EN: The subject of the petition must be concerned with issues of European Union interest or responsibility such as:
 2. NL: Bevoegdheden en procedures van het Parlement
  EN: Parliament's powers and procedures
 3. NL: De Lambertmont-Lombardakkoorden breidden de bevoegdheden en de fiscaliteit van de gewesten opnieuw uit
  EN: Later, the Lambermont-Lombard agreements further extended the competence and fiscal powers of the regions
 4. NL: bevoegd gezag
  EN: competent authority
 5. NL: medische bevoegdheid
  EN: medical qualification
 6. NL: Als lid van de Europese Commissie was hij van 1970 tot 1976 bevoegd voor industrieel beleid en onderzoek
  EN: As a member of the European Commission he took over the area of internal policy from 1970 to 1976
 7. NL: Twee regels bepalen welke rechtbanken bevoegd zijn:
  EN: Those rules determine which courts have jurisdiction
 8. NL: Voor echtscheiding zonder wederzijdse instemming is de rechtbank bevoegd van het land van de verzoeker die daar al een jaar woont
  EN: Divorce without mutual consent - one year's residence places jurisdiction in the petitioner's country of residence
 9. NL: kent krachtens zijn wettelijke bevoegdheden
  EN: awards in accordance with its legally granted power
 10. NL: zelfstandig bevoegd
  EN: independently authorized
 11. NL: bevoegd voor
  EN: responsible for
 12. NL: Vraagt kredietinformatie op bij bevoegde agentschappen.
  EN: Obtain credit records from reporting agencies.
 13. NL: Met meer bevoegdheden, komt meer verantwoordelijkheid ten opzichte van de burgers, de nationale parlementen en de Europese Unie
  EN: Along with more power, comes more responsibility vis-à-vis citizens, national parliaments and the European Union
 14. NL: Nieuwe bevoegdheden betekent meer verantwoordelijkheid
  EN: New power means more responsibility
 15. NL: De Europese Commissie heeft ruime bevoegdheden om ervoor te zorgen dat bedrijven en landen zich aan de Europese concurrentievoorschriften houden
  EN: The European Commission has wide powers to make sure businesses and governments stick to EU rules on fair competition
 16. NL: Dit kan gebeuren als het onderwerp duidelijk tot de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de lidstaat behoort
  EN: This could be because the subject is clearly the responsibility and competence of the Member State
 17. NL: bevoegdelijk vertegenwoordigd
  EN: duly represented
 18. NL: Geeft informatie over personeelszaken (bijv. nieuwe aanstellingen) door aan relevante bevoegde personen en organisaties.
  EN: Provide information on personnel matters (e.g., new appointments) to authorized persons and organizations.
 19. NL: Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren
  EN: We are also authorised to collect by bill of exchange