Vertaal
Naar andere talen: • beroep > DEberoep > ESberoep > FR
Definities op Encyclo.nl: beroep (19x)
Vertalingen beroep NL>EN

het beroep

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈrup]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) dat wat je doet om je geld te verdienen - profession
metselaar van beroep zijn - be a bricklayer by profession
een beroep uitoefenen - pursue a profession
uitdrukking vrije beroepen

2) verzoek om hulp aan iemand - appeal, call for help
een beroep doen op iemand - appeal to someone

3) verzoek aan een hogere rechtbank om een vonnis te veranderen juridisch - High Court appeal
hoger beroep aantekenen - lodge an appeal
in beroep gaan bij het Europese Hof - appeal to the European Court

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het beroepthe occupation ; the job ; the work ; the employment ; the profession ; the appeal
de beroep (m) the métier
beroep appeal ; grievance ; remonstrance ; bid challenge ; protest ; handicraft ; trade ; occupation ; profession ; victim`s occupation
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `beroep`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: ambacht
NL: ambt
NL: appel
NL: bijbaantje
NL: professie
NL: regres
NL: vak
NL: werk

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: wat is hij van beroep? EN: what is his occupation?
NL: een beroep doen op EN: (make an) appeal to EN: (op de kiezers) go to the country
NL: (hoger) beroep aantekenen EN: give notice of appeal
NL: in hoger beroep gaan EN: appeal (to a higher court)
NL: er is geen hoger beroep mogelijk EN: the decision of the Court is final
NL: het beroep werd ongegrond verklaard EN: the appeal was dismissed
NL: het vonnis werd in hoger beroep vernietigd EN: the appeal was upheld
NL: van beroep EN: by profession EN: beroep (van predikant), call

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App