Vertaal

Vertalingen beroep NL>EN

het beroep

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈrup]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) dat wat je doet om je geld te verdienen - profession
metselaar van beroep zijn - be a bricklayer by profession
een beroep uitoefenen - pursue a profession
uitdrukking vrije beroepen

2) verzoek om hulp aan iemand - appeal, call for help
een beroep doen op iemand - appeal to someone

3) verzoek aan een hogere rechtbank om een vonnis te veranderen juridisch - High Court appeal
hoger beroep aantekenen - lodge an appeal
in beroep gaan bij het Europese Hof - appeal to the European Court

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het beroepthe occupation ; the job ; the work ; the employment ; the profession ; the appeal
de beroep (m) the métier
beroep handicraft ; trade

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Wikipedia
Synoniemen
NL: ambacht
NL: ambt
NL: appel
NL: bijbaantje
NL: professie
NL: regres
NL: vak
NL: werk

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: wat is hij van beroep? EN: what is his occupation?
NL: een beroep doen op EN: (make an) appeal to EN: (op de kiezers) go to the country
NL: (hoger) beroep aantekenen EN: give notice of appeal
NL: in hoger beroep gaan EN: appeal (to a higher court)
NL: er is geen hoger beroep mogelijk EN: the decision of the Court is final
NL: het beroep werd ongegrond verklaard EN: the appeal was dismissed
NL: het vonnis werd in hoger beroep vernietigd EN: the appeal was upheld
NL: van beroep EN: by profession EN: beroep (van predikant), callEr zijn 72 zinnen met `beroep` gevonden
 1. NL: Beroepskwalificaties
  EN: Professional qualifications
 2. NL: Wilt u een hoederechtbeslissing aanvechten, dan moet u in hetzelfde land beroep aantekenen
  EN: If you want to try to reverse a custody decision, you must lodge an appeal in that same court
 3. NL: Als de rechtbank daar beslist dat mijn kind niet naar mij terughoeft, kan ik daar dan tegen in beroep gaan?
  EN: If the court there decides my child should not be returned to me, can I appeal the decision?
 4. NL: erkenning van beroepskwalificaties,
  EN: recognition of professional qualifications,
 5. NL: Bedoelt u als 'n beroepsbokser of 'n vis?
  EN: Do you mean like a prizefighter or a fish?
 6. NL: Middelbaar beroepsonderwijs MNHO
  EN: Diploma in Industrial and Domestic Studies
 7. NL: beroepspraktijkvorming
  EN: practical vocational training
 8. NL: beroepsvlieger
  EN: commercial pilot
 9. NL: beroep
  EN: appeals
 10. NL: beroepsgericht onderwijs
  EN: professional/vocational education
 11. NL: Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije beroepskeuze, op goede en rechtvaardige werkvoorwaarden, en op bescherming tegen werkloosheid.
  EN: Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
 12. NL: Centrale Raad van Beroep
  EN: Central Appeals Board
 13. NL: College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
  EN: Higher Education Appeals Board
 14. NL: beroep of bedrijf
  EN: in a professional or business capacity
 15. NL: Weet jij wat Toms beroep is?
  EN: Do you know what Tom does for a living?
 16. NL: Mijn broer heeft geen beroep nu.
  EN: My brother has no occupation now.
 17. NL: Beroep tot nietigverklaring van wetsbesluiten die zijn genomen ter toepassing van het Gemeenschapsrecht
  EN: Application for annulment of an act adopted in application of Community law
 18. NL: De erkenning van beroepskwalificaties in de hele EU is prioritair
  EN: EU-wide recognition of vocational qualifications is a priority
 19. NL: De EU heeft Europass-documenten ingevoerd om beroepskwalificaties in standaardformaat weer te geven
  EN: The EU has introduced Europass documents, which present qualifications in a standard format
 20. NL: Naar universeel erkende beroepskwalificaties
  EN: Creating universally acknowledged qualifications
 21. NL: Zij werken ook aan een Europees systeem voor de overdracht van studiepunten en een Europees netwerk van kwaliteitsborging voor beroepsopleidingen
  EN: They are also working on a European credit system for vocational education and training, as well as on a European network of quality assurance for VET
 22. NL: Dit is niet de plek voor een beroep.\r -Daar gaat het niet om.
  EN: This is not the proper venue\r for an appeal.
 23. NL: medisch beroep
  EN: health profession
 24. NL: beroepschrift
  EN: (letter of) appeal
 25. NL: beroepskeuzeadviseur
  EN: careers advisor, career officer

Bekijk alle 72 voorbeeldzinnen met `beroep`