Vertaal

Vertalingen beroep NL>EN

het beroep

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈrup]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) dat wat je doet om je geld te verdienen - profession
metselaar van beroep zijn - be a bricklayer by profession
een beroep uitoefenen - pursue a profession
uitdrukking vrije beroepen

2) verzoek om hulp aan iemand - appeal, call for help
een beroep doen op iemand - appeal to someone

3) verzoek aan een hogere rechtbank om een vonnis te veranderen juridisch - High Court appeal
hoger beroep aantekenen - lodge an appeal
in beroep gaan bij het Europese Hof - appeal to the European Court

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het beroepthe occupation ; the job ; the work ; the employment ; the profession ; the appeal
de beroep (m) the métier
beroep handicraft ; trade

Bronnen: interglot Wakefield genealogy pages Wikipedia
Synoniemen
NL: ambacht
NL: ambt
NL: appel
NL: bijbaantje
NL: professie
NL: regres
NL: vak
NL: werk

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: wat is hij van beroep? EN: what is his occupation?
NL: een beroep doen op EN: (make an) appeal to EN: (op de kiezers) go to the country
NL: (hoger) beroep aantekenen EN: give notice of appeal
NL: in hoger beroep gaan EN: appeal (to a higher court)
NL: er is geen hoger beroep mogelijk EN: the decision of the Court is final
NL: het beroep werd ongegrond verklaard EN: the appeal was dismissed
NL: het vonnis werd in hoger beroep vernietigd EN: the appeal was upheld
NL: van beroep EN: by profession EN: beroep (van predikant), callEr zijn 42 zinnen met `beroep` gevonden
 1. NL: Het grootste deel van de beroepsbevolking werkt in het toerisme
  EN: The majority of employment is associated with tourism
 2. NL: Het recht van het Europees Parlement om bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in beroep te gaan
  EN: Parliament’s right of recourse before the Court of Justice of the European Communities
 3. NL: Ondernemingen en regeringen uit de EU gaan geregeld in beroep tegen de beslissingen van de Commissie, soms met succes
  EN: Companies and EU governments regularly lodge and sometimes succeed in appeals against Commission decisions
 4. NL: Tweeëndertig landen, waaronder EU-landen, bespreken in het kader van dit proces allerlei aspecten van beroepsopleidingen
  EN: Thirty-two countries, including EU member states, discuss vocational education and training (VET) issues in this forum
 5. NL: beroep aantekenen
  EN: file/lodge an appeal
 6. NL: beroepsgrond
  EN: ground for appeal
 7. NL: hoger beroep
  EN: appeal
 8. NL: beroepsmogelijkheid
  EN: possibility of appeal
 9. NL: beroep op verrekening
  EN: invoke set off
 10. NL: beroepsbeoefenaar
  EN: professional
 11. NL: (beroeps)vliegbrevet (hier ook wel CPL genoemd)
  EN: commercial pilot's licence
 12. NL: beroepspraktijkvormingsovereenkomst
  EN: vocational placement agreement
 13. NL: Het Europees Sociaal Fonds (ESF) betaalt mee aan beroepsopleidingen, programma's voor werkzoekenden en werkgelegenheidsprojecten
  EN: The European Social Fund (ESF) – vocational training projects, other kinds of employment assistance, and job-creation programmes
 14. NL: Er kan, vooral voor niet-prioritaire teksten, ook een beroep worden gedaan op externe professionele vertalers
  EN: It also has recourse to freelance professional translators for non-priority texts
 15. NL: beroepsacitva
  EN: business assets
 16. NL: JA - U heeft drie maanden om beroep aan te tekenen tegen een vonnis over het hoederecht
  EN: YES - You have 3 months to appeal the court's custody decision
 17. NL: OSHA of Bureau voor veiligheid en gezondheid in beroepen
  EN: OSHA or Occupational Safety and Health Administration
 18. NL: Het beroep is verpest\r toen ze vrouwen toelieten.
  EN: The profession was ruined\r when they let women in.
 19. NL: Dit beroep was een roeping voor me.
  EN: This profession for me,\r it was a higher calling.
 20. NL: Beroepsbegeleidende
  EN: BBL learning track in vocational education
 21. NL: Aanvullende Beroepsconclusie
  EN: amendment to the statement of claim on appeal
 22. NL: Een docent MBO verzorgt onderwijs in een vakgebied in het middelbaar beroepsonderwijs.
  EN: Vocational education teachers teach or instruct subjects at in vocational education.
 23. NL: beroepsgang
  EN: appeals procedure
 24. NL: beroepspraktijk
  EN: professional practice
 25. NL: College van Beroep voor de Examens
  EN: Examination Appeals Board

Bekijk alle 42 voorbeeldzinnen met `beroep`