Vertaal

Vertalingen bemiddeling NL>EN

de bemiddeling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈmɪdɛlɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

keer dat je bemiddelt - mediation, conciliation
door bemiddeling van een kennis een nieuwe baan vinden - find a job through an acquaintance

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de bemiddeling (v) the mediation ; the conciliation ; the arbitration

Bron: interglot
Synoniemen
NL: beslechting
NL: interferentie
NL: intermediair
NL: tussenkomst

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: door bemiddeling van EN: through the medium of, by courtesy ofEr zijn 5 zinnen met `bemiddeling` gevonden
 1. NL: Wat is Bemiddeling?
  EN: What is Mediation?
 2. NL: De bemiddelingsprocedure
  EN: Methods of the mediation procedure
 3. NL: bemiddeling
  EN: brokerage
 4. NL: Aangezien elk kind recht heeft op beide ouders, kan elk van de ouders een verzoek om bemiddeling indienen
  EN: As each child has a right to both parents, either parent can request a mediation procedure
 5. NL: Als het bemiddelingscomité een gemeenschappelijk ontwerp formuleert, hebben het Parlement en de Raad 14 dagen de tijd om dat goed te keuren
  EN: If the Conciliation Committee agrees on a joint text, Parliament and Council have 14 days to approve the joint text