Vertaal
Naar andere talen: • bemiddeling > DEbemiddeling > ESbemiddeling > FR
Definities op Encyclo.nl: Bemiddeling (8x)
Vertalingen bemiddeling NL>EN

de bemiddeling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈmɪdɛlɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

keer dat je bemiddelt - mediation, conciliation
door bemiddeling van een kennis een nieuwe baan vinden - find a job through an acquaintance

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de bemiddeling (v) the mediation ; the conciliation ; the arbitration
bemiddeling conciliation ; procurement ; legislative conciliation ; reconciliation of persons ; intermediation ; market intermediation ; mediation ; peace mediation
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `bemiddeling`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: tussenkomst
NL: interferentie
NL: intermediair
NL: beslechting

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: door bemiddeling van EN: through the medium of, by courtesy of

Download de Android App
Download de IOS App