Vertaal

Vertalingen bemiddeling NL>EN

de bemiddeling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈmɪdɛlɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

keer dat je bemiddelt - mediation, conciliation
door bemiddeling van een kennis een nieuwe baan vinden - find a job through an acquaintance

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de bemiddeling (v) the mediation ; the conciliation ; the arbitration

Bron: interglot
Synoniemen
NL: beslechting
NL: interferentie
NL: intermediair
NL: tussenkomst

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: door bemiddeling van EN: through the medium of, by courtesy ofEr zijn 10 zinnen met `bemiddeling` gevonden
 1. NL: Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die door een positieve aanpak conflicten wil oplossen
  EN: Mediation is a form of alternative dispute resolution that aims to determinate the positive management of conflicts
 2. NL: Een voorbeeld van een succesvolle bemiddeling door het EP
  EN: One of the cases of mediation successfully concluded by the EP
 3. NL: Er kan een bemiddelingscomité bijeen worden geroepen
  EN: A Conciliation Committee may be convened
 4. NL: bemiddelingsovereenkomsten (in this context)
  EN: mediation agreements
 5. NL: bemiddeling
  EN: mediation
 6. NL: Wat is Bemiddeling?
  EN: What is Mediation?
 7. NL: De bemiddelingsprocedure
  EN: Methods of the mediation procedure
 8. NL: bemiddeling
  EN: brokerage
 9. NL: Aangezien elk kind recht heeft op beide ouders, kan elk van de ouders een verzoek om bemiddeling indienen
  EN: As each child has a right to both parents, either parent can request a mediation procedure
 10. NL: Als het bemiddelingscomité een gemeenschappelijk ontwerp formuleert, hebben het Parlement en de Raad 14 dagen de tijd om dat goed te keuren
  EN: If the Conciliation Committee agrees on a joint text, Parliament and Council have 14 days to approve the joint text