Vertaal
Naar andere talen: • beleefdheid > DEbeleefdheid > ESbeleefdheid > FR
Definities op Encyclo.nl: beleefdheid (4x)
Vertalingen beleefdheid NL>EN

de beleefdheid

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈlefthɛit]
Verbuigingen:  -heden (meerv.)

beleefd gedrag - courteousness, grace, politeness
iets aan iemands beleefdheid overlaten - leave it to (someone's) discretion
uit beleefdheid opstaan voor iemand - stand up for someone out of politeness
uitdrukking beleefdheden uitwisselen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de beleefdheid (v) the good manners ; the decency ; the manners ; the civility ; the gallantry ; the courtesy ; the politeness
Bronnen: Trueterm; interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `beleefdheid`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: beschaafdheid
NL: betamelijkheid
NL: decorum
NL: fatsoen
NL: fatsoenlijkheid
NL: gevoeglijkheid
NL: welgemanierdheid

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de gewone beleefdheid in acht nemen EN: observe common politeness
NL: beleefdheden EN: civilities, compliments

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App