Vertaal

Vertalingen belasting NL>EN

de belasting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈlɑstɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) deel van een bedrag dat je aan de overheid moet betalen - duty, tax, taxation
omzetbelasting - turnover tax
loonbelasting - income tax
belasting heffen - levy taxes
belasting inhouden op het salaris - withhold taxes from the salary
belasting ontduiken - evade taxes
uitdrukking belasting op toegevoegde waarde (btw)

2) druk die door een bepaald gewicht wordt uitgeoefend - pressure, overload
De brug stortte in door een te zware belasting. - The bridge collapsed due to a heavy overload.

3) de last en zorg die iemand voelt - mental pressure
De verzorging van haar zieke ouders is een zware belasting voor haar. - Care for her sick parents puts great pressure on her.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de belasting (v) the fee ; the levy ; the tax ; the costs ; the dues ; the legal charges ; the taxes ; the taxation
de belastingthe load ; the charge
belasting pressure ; loading ; action

Bronnen: interglot Vlietstra Omegawiki.org Bouwwoordenboek
Synoniemen
NL: accijns
NL: belastingheffing
NL: cijns
NL: druk
NL: heffing
NL: kosten
NL: leges
NL: loot
NL: overheidsbelasting
NL: pand

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: belasting op openbare vermakelijkheden EN: entertainment tax
NL: in de belasting vallen EN: be liable to taxationEr zijn 39 zinnen met `belasting` gevonden
 1. NL: accijnscompenserende belasting
  EN: excise compensating tax
 2. NL: belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
  EN: value added tax (VAT)
 3. NL: De regering van uw land bepaalt hoeveel belasting u betaalt, niet de Europese Unie
  EN: Your national government decides how much tax you pay – not the European Union
 4. NL: Inwoners van de EU kunnen hun spaargeld vastzetten waar dit het beste rendeert, maar ze moeten daarover nog steeds belasting betalen
  EN: While EU citizens can place their savings where they think they will get the best return, they cannot use this as a means of avoiding paying tax
 5. NL: Belastingvrije verkoop (duty-free) bestaat niet voor reizigers die van het ene EU-land naar het andere gaan
  EN: There is no duty-free shopping for travellers going from one EU country to another
 6. NL: Controleert gearchiveerde belastingaangiften om te bepalen of opgevoerde heffingskortingen of aftrekposten wettelijk toegestaan zijn.
  EN: Review filed tax returns to determine whether claimed tax credits and deductions are legal.
 7. NL: Serveert dranken, versnaperingen, maaltijden en snacks, deelt leesmateriaal, kussens en dekens uit en verkoopt belastingvrije artikelen.
  EN: Serve beverages, refreshments, meals and snacks, distribute reading material, pillows and blankets, and sell tax-free articles.
 8. NL: belasting
  EN: load (to)
 9. NL: Belastingformulieren invullen.
  EN: Just getting a head start\r on next year's taxes, Jerry.
 10. NL: Conserverende belastingaanslag
  EN: Jeopardy assessment
 11. NL: belasting- en een premiedeel
  EN: tax and social insurance components
 12. NL: Het hele jaar door genieten prijsbewuste shoppers van de voordelen van het enige belastingvrije gebied van Zwitserland
  EN: All year round shrewd shoppers benefit from the advantages of the only tax-free resort in Switzerland
 13. NL: Zo wordt de anonimiteit van de spaarder gewaarborgd, maar wordt de verschuldigde belasting wel betaald aan het land dat daar recht op heeft
  EN: As this is a bulk payment, the individual saver’s anonymity is not breached, but the tax is still paid where it is due
 14. NL: belastingaangifte
  EN: tax return
 15. NL: belasting op de inverkeersstelling
  EN: tax on the entry into service of a vehicle
 16. NL: Federatie Belastingadviseur
  EN: Tax adviser registered in the CFE
 17. NL: tijdens de belasting (bij onderzoek)
  EN: when performing work
 18. NL: Belastingdienst
  EN: Dutch Tax and Customs Administration
 19. NL: belastingvrij/taxfree
  EN: duty free
 20. NL: Informeert personen, ondernemingen of bedrijven over de uitkomst van de belastingcontrole.
  EN: Inform the person, company or organisation about the results of control.
 21. NL: Door belastingen en heffingen op landbouwproducten te innen handhaaft de douane niet alleen de handelsbepalingen
  EN: By collecting money in customs duties and levies on agricultural imports, customs officers are not just enforcing trade rules
 22. NL: Het belastingbeleid van de EU houdt de beginselen van de interne markt en vrij verkeer van kapitaal hoog
  EN: EU tax policy is about upholding the principles of the single market and free movement of capital
 23. NL: Het zijn dus de regeringen die de hoogte van belastingen op bedrijfswinsten, inkomens, spaartegoeden en vermogenswinst bepalen
  EN: It is our governments, therefore, which set tax rates on company profits and personal incomes, savings and capital gains
 24. NL: Gemeenschappelijke regels voor belasting op energie
  EN: Common rules on energy taxation
 25. NL: Belastingvrij winkelen
  EN: Tax free shopping

Bekijk alle 39 voorbeeldzinnen met `belasting`