Vertaal
Naar andere talen: • belasting > DEbelasting > ESbelasting > FR
Definities op Encyclo.nl: Belasting (27x)
Vertalingen belasting NL>EN

de belasting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈlɑstɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) deel van een bedrag dat je aan de overheid moet betalen - duty, tax, taxation
omzetbelasting - turnover tax
loonbelasting - income tax
belasting heffen - levy taxes
belasting inhouden op het salaris - withhold taxes from the salary
belasting ontduiken - evade taxes
uitdrukking belasting op toegevoegde waarde (btw)

2) druk die door een bepaald gewicht wordt uitgeoefend - pressure, overload
De brug stortte in door een te zware belasting. - The bridge collapsed due to a heavy overload.

3) de last en zorg die iemand voelt - mental pressure
De verzorging van haar zieke ouders is een zware belasting voor haar. - Care for her sick parents puts great pressure on her.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de belasting (v) the fee ; the levy ; the tax ; the costs ; the dues ; the legal charges ; the taxes ; the taxation
de belastingthe load ; the charge
belasting stress ; electric load ; head ; pressure ; loading ; stressing ; pollutant load ; pollutional load ; load condition ; output load ; resistive load ; tax ; demand ; load ; strain ; work strain ; action ; non-reactive
Bronnen: interglot; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org; Bouwwoordenboek

Voorbeeldzinnen met `belasting`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: accijns
NL: belastingheffing
NL: cijns
NL: druk
NL: heffing
NL: kosten
NL: leges
NL: loot
NL: overheidsbelasting
NL: pand

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `headmaster / headmistress / head `
In US-Engels gebruikt men `principal`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: belasting op openbare vermakelijkheden EN: entertainment tax
NL: in de belasting vallen EN: be liable to taxation

Download de Android App
Download de IOS App