Vertaal

Vertalingen belasting NL>EN

de belasting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈlɑstɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) deel van een bedrag dat je aan de overheid moet betalen - duty, tax, taxation
omzetbelasting - turnover tax
loonbelasting - income tax
belasting heffen - levy taxes
belasting inhouden op het salaris - withhold taxes from the salary
belasting ontduiken - evade taxes
uitdrukking belasting op toegevoegde waarde (btw)

2) druk die door een bepaald gewicht wordt uitgeoefend - pressure, overload
De brug stortte in door een te zware belasting. - The bridge collapsed due to a heavy overload.

3) de last en zorg die iemand voelt - mental pressure
De verzorging van haar zieke ouders is een zware belasting voor haar. - Care for her sick parents puts great pressure on her.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de belasting (v) the fee ; the levy ; the tax ; the costs ; the dues ; the legal charges ; the taxes ; the taxation
de belastingthe load ; the charge
belasting pressure ; loading

Bronnen: interglot Vlietstra Omegawiki.org
Synoniemen
NL: accijns
NL: belastingheffing
NL: cijns
NL: druk
NL: heffing
NL: kosten
NL: leges
NL: loot
NL: overheidsbelasting
NL: pand

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: belasting op openbare vermakelijkheden EN: entertainment tax
NL: in de belasting vallen EN: be liable to taxationEr zijn 69 zinnen met `belasting` gevonden
 1. NL: In elke uitgave vindt u bovendien een catalogus voor uw belastingvrije aankopen aan boord
  EN: Every edition also lists the tax free articles for sale on board
 2. NL: Regeringen heffen belasting om hun uitgaven te financieren
  EN: Governments raise tax to finance their expenditure
 3. NL: De EU speelt ook een rol bij de bestrijding van internationale belastingontduiking
  EN: The EU also has a role in avoiding cross-border tax evasion
 4. NL: De belangen van de belastingbetaler beschermen
  EN: Safeguarding the interests of the taxpayer
 5. NL: De betrouwbaarste bestanden\r zijn die van de belasting.
  EN: The most reliable records\r are tax records.
 6. NL: Administratie van de bijzondere belastinginspectie
  EN: Administration of the Special Tax Inspection
 7. NL: belastinggrondslag
  EN: taxable base
 8. NL: belastingplichtige
  EN: taxpayer
 9. NL: belasting der niet-inwoners
  EN: income tax on non-residents
 10. NL: belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschap
  EN: tax on the participation of employees in the profit or capital of the company
 11. NL: met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
  EN: taxes assimilated to the income tax
 12. NL: belasting
  EN: load
 13. NL: belastingsvlak
  EN: load plane
 14. NL: actieve belastingslatenties
  EN: deferred tax assets
 15. NL: fysieke en fysische belasting
  EN: physical and work environment load
 16. NL: faciliteiten (belasting context)
  EN: (dividend tax exemption) facilities
 17. NL: Vind je niet dat de belastingen in Japan te hoog zijn?
  EN: Don't you think that the taxes are too heavy in Japan?
 18. NL: belasting
  EN: charge
 19. NL: belastingdienst
  EN: Tax and Customs Administration
 20. NL: Stelt documenten op en maakt dossiers voor leningen, zoals verzekeringsformulieren, leningformulieren en belastingaangiften.
  EN: Assemble and compile documents for loan closings, e.g. title abstracts, insurance forms, loan forms and tax receipts.
 21. NL: Vordert belastingen in van personen of ondernemingen, conform de voorgeschreven wet- en regelgeving.
  EN: Collect taxes from individuals or businesses according to prescribed laws and regulations.
 22. NL: Stuurt herinneringen naar belastingbetalers in geval van achterstallige betalingen
  EN: Send notices to taxpayers when accounts are delinquent.
 23. NL: Er blijven verschillen tussen de landen onderling bestaan doordat de belastingstelsels verschillend zijn, maar ze zijn minder groot
  EN: Country-to-country price differences remain, because tax systems vary, but they have narrowed markedly
 24. NL: belastingverdrag
  EN: tax treaty
 25. NL: belastingparadijs
  EN: tax haven

Bekijk alle 69 voorbeeldzinnen met `belasting`