Vertaal

Vertalingen behandelen NL>EN

behandelen

werkw.
Uitspraak:  [bəˈhɑndələ(n)]
Verbuigingen:  behandelde (verl.tijd )

1) op een bepaalde manier omgaan met - treat, handle, deal with
iemand slecht behandelen - treat someone badly
iemand als een klein kind behandelen - treat someone like a child
klachten behandelen - treat patients

2) spreken of schrijven over - treat, describe, write/talk about
de hoofdpunten in de les behandelen - go over the main points in the lesson

3) medisch verzorgen - treat, give medical attention
iemand behandelen voor een keelontsteking - treat someone for a throat infection
een verzwikte enkel behandelen - treat a twisted ankle

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
behandelen (ww.)to process ; to treat ; to take care ; to work on ; to attend to matter ; to attend to it ; to handle ; to discuss ; to deal with
behandelen attend ; care for ; cure

Bronnen: kde.nl/node/386 interglot Wakefield genealogy pages Omegawiki.org
Synoniemen
NL: afhandelen
NL: bejegenen
NL: berechten
NL: beschrijven
NL: hanteren
NL: iets afhandelen
NL: onder behandeling nemen
NL: verzorgen

Er zijn 14 zinnen met `behandelen` gevonden
 1. NL: Zij behandelen het en bespreken het in twee opeenvolgende lezingen
  EN: They consider it, and discuss it on two successive occasions
 2. NL: Je kunt hem slecht behandelen en hem verlaten
  EN: You can treat him bad and leave him
 3. NL: Vacuum behandelen
  EN: Vacuum coating
 4. NL: om jullie zo slecht te kunnen behandelen\r en jullie in onzekerheid te laten
  EN: . . .so they couId not caII and treat you\r kind of badIy and keep you guessing. . .
 5. NL: Laten we het tweede probleem behandelen, goed?
  EN: Let's take up the second problem, shall we?
 6. NL: Naast de enorme verscheidenheid aan spijsverteringsaandoeningen behandelen we tegenwoordig ook klinisch psychosomatische klachten
  EN: In addition to a wide range of digestive disorders, in-patient treatments are now also available for psychosomatic complaints
 7. NL: afzien van behandelen
  EN: abstinate
 8. NL: behandelend specialist
  EN: attending (physician)
 9. NL: Ga je me nog als een\r volwassen vent behandelen...
  EN: You going to treat me\r like a grownup at least?
 10. NL: Dougal, ik zal je als een 26-jarige\r behandelen
  EN: I'll start treating you\r like a 26-year-old
 11. NL: Een chirurg voert operatieve handelingen uit om ziektes, verwondingen en afwijkingen door operatieve handelingen te behandelen.
  EN: Surgeons treat diseases, injuries, and deformities by invasive methods, such as manual manipulation or by using instruments and appliances.
 12. NL: Ontwerpt en ontwikkelt technieken of instrumenten voor het diagnosticeren en behandelen van spraakproblemen.
  EN: Design and develop techniques or equipment for diagnosing and treating speech problems.
 13. NL: Plaatst waarschuwingsborden en sluit deuren af om het te behandelen gebied te vergrendelen.
  EN: Post warning signs and lock building doors to secure the area to be fumigated.
 14. NL: Een aangetaste tand/kies behandelen.
  EN: Treat a decayed tooth.