Vertaal

Vertalingen automatisering NL>EN

de automatisering

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɑutomatiˈzerɪŋ]

het automatisch maken, bijv. door het gebruik van computers - automation, computerization
de automatisering van het productieproces - automation of the production process
De afdeling automatisering is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de computers. - The IT Department is responsible for support and maintenance of the computer network.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de automatisering (v) the automation

Bron: interglotEr zijn 3 zinnen met `automatisering` gevonden
  1. NL: Dienst Faciliteiten en Automatisering
    EN: Facilities and Automation
  2. NL: Door de automatisering is de noodzaak om materiaal fysiek te transporteren de laatste jaren aanzienlijk teruggebracht
    EN: Information technology has sharply reduced the need for physical transport of material over recent years
  3. NL: Computers en automatisering veranderen onze levens- en werkwijze
    EN: Computers and automation are changing the way we live and work