Vertaal
Naar andere talen: • automatisering > DEautomatisering > ESautomatisering > FR
Definities op Encyclo.nl: automatisering (20x)
Vertalingen automatisering NL>EN

de automatisering

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɑutomatiˈzerɪŋ]

het automatisch maken, bijv. door het gebruik van computers - automation, computerization
de automatisering van het productieproces - automation of the production process
De afdeling automatisering is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de computers. - The IT Department is responsible for support and maintenance of the computer network.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de automatisering (v) the automation
automatisering computerisation ; automation ; computerization ; automatization ; to automate
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; SWOV onderzoek veiliger verkeer


Voorbeeldzinnen met `automatisering`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: automatisation
US-spelling: automatization


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App