Vertaal
Naar andere talen: • afwegen > DEafwegen > ESafwegen > FR
Definities op Encyclo.nl: afwegen (4x)

Doorgestuurd van werkwoordsvorm `afgewogen`.Vertalingen afwegen NL>EN

afwegen

werkw.
Uitspraak:  [ˈɑfwegə(n)]
Verbuigingen:  woog af (verl.tijd ) heeft afgewogen (volt.deelw.)

1) kijken hoe zwaar iets is - weigh
vier tomaten afwegen op een weegschaal - weigh four tomatoes on a scale

2) erover nadenken wat het beste is - consider
de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen - consider all the pros and cons
afwegen of je wel of niet verder onderzoek zult doen - consider doing further research
afwegen wat de risico's zijn - weigh the risks

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
afwegen (ww.)to consider carefully ; to assess ; to estimate ; to calculate ; to regard ; to consider ; to think out ; to think it over ; to think over ; to considering ; to weigh ; to weigh carefully ; to weigh out
afwegen weigh up ; measure out
Bronnen: interglot; Trueterm; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `afwegen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: bepalen
NL: beraden
NL: beschouwen
NL: consideren
NL: dubben
NL: iets overwegen
NL: inschatten
NL: met zorg wegen
NL: overdenken
NL: overwegen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: afwegen naar EN: weigh by

Download de Android App
Download de IOS App