Vertaal
Naar andere talen: • advocaat > DEadvocaat > ESadvocaat > FR
Definities op Encyclo.nl: advocaat (28x)
Vertalingen advocaat NL>EN

Ia de advocaat

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ɑtfoˈkat]
Verbuigingen:  -caten (meerv.)

Ib de advocate

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɑtfoˈkatə]
Verbuigingen:  -cates (meerv.)

iemand die als beroep verdachten van een misdrijf juridisch steunt - counsel, lawyer
uitdrukking advocaat van de duivel spelen


II de advocaat

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ɑtfoˈkat]

gele puddingachtige drank met alcohol - eggnog
een advocaatje met slagroom nemen - have some eggnog with whipped cream

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
advocaat (m) attorney
de advocaat (m) the advocate ; the counsel ; the lawyer ; the solicitor ; the counsellor ; the barrister ; the pleader ; the advocaat
advocaat advocate ; solicitor ; avocado ; avocado pear ; intercessor ; egg nog ; advocate,barrister solicitor ; Advokat ; egg liqueur ; lawyer ; alligator pear ; barrister-at-law
Bronnen: MWB; interglot; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `advocaat`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: jurist
NL: pleitbezorger
NL: pleiter
NL: raadsman
NL: verdediger

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: counsellor
US-spelling: counselor
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een advocaat nemen EN: retain a barrister
NL: een advocaat van kwade zaken EN: pettifogger EN: (drank) egg nog

Download de Android App
Download de IOS App