Vertaal
Naar andere talen: • Belang > DEBelang > ESBelang > FR
Definities op Encyclo.nl: belang (12x)
Vertalingen Belang NL>EN

het belang

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈlɑŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

iets wat je belangrijk vindt omdat het voordelig of nuttig is - consequence, importance, weight
botsende/strijdige belangen - conflicting interests
gevestigde belangen - vested interests
in het belang van de buurt - in the interests of the neighborhood
de belangen van iemand behartigen - look after (someone's) interests
opkomen voor je belangen - stand up for your own interests
belang hebben bij iets - have an interest in something
belang stellen in iets - take an interest in something
uitdrukking niet van belang zijn

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het belangthe value ; the merit ; the significance ; the importance ; the weight ; the interest ; the meaning ; the worth ; the relevance
belang concern ; gain ; profit ; advantage ; benefit ; holding
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; mwb; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `Belang`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aandacht
NL: betekenis
NL: gewichtigheid
NL: nut
NL: waar
NL: waarde
NL: zin

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: belang hebben bij EN: have an interest in
NL: belang hechten aan EN: attach importance to
NL: belang stellen in EN: take an interest in
NL: in 't belang van EN: in the interest(s) of
NL: van geen belang EN: of no importance

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App