Vertaal
Naar andere talen: • zin > ENzin > ESzin > FR
Definities op Encyclo.nl: zin (14x)
Vertalingen zin NL>DE

de zin

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [zɪn]

1) reeks woorden die een geheel vormen - Satz (der ~)
Verbuigingen:  zinnen (meerv.)
Begin de zin met een hoofdletter en sluit af met een punt. - Beginne den Satz mit einem Großbuchstaben und schließe ihn mit einem Punkt ab.

2) zintuig, gevoel of verstand - Sinn (der ~)
Verbuigingen:  zinnen (meerv.)
tastzin - Tastsinn
Zij heeft zin voor orde. - Sie hat Ordnungssinn.
uitdrukking je zinnen verzetten
uitdrukking je zinnen zetten op
uitdrukking buiten zinnen zijn

3) verlangen of wens - Lust (die ~), Willen (der ~)
Ik heb geen zin om te stofzuigen. - Ich habe keine Lust staubzusaugen.
Het is me hier te lawaaierig naar mijn zin. - Es ist mir hier zu laut.
uitdrukking je zin krijgen

4) betekenis - Sinn (der ~)
uitdrukking in zekere zin

5) nut of doel - Sinn (der ~), Zweck (der ~)
Wat is de zin van het leven? - Was ist der Sinn des Lebens?
Het heeft weinig zin om hiermee door te gaan. - Es hat wenig Sinn, hiermit weiterzumachen.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de zin (m) Sinn ; der Sinn ; die Bedeutung ; der Wert ; die Tragweite ; die Interesse ; die Fascinierung ; die Bezeichnung ; der Ausdruck ; die Redewendung ; die Formulierung ; das Sprichwort ; die Redensart ; der Appetit ; der Satz ; die Lust haben etwas zu essen ; die Geilheit
de zindie Lust
zin Satz ; Bedeutung ; Sinn
Bronnen: Wiktionary; interglot; Download IATE, European Union, 2017.


Voorbeeldzinnen met `zin`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: animo
NL: bedoeling
NL: begrip
NL: belang
NL: belangstelling
NL: bestaansreden
NL: betekenis
NL: doel
NL: eetlust
NL: fascinatie

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: v. zijn zinnen beroofd zijn DE: der Sinne beraubt sein, von Sinnen sein
NL: (niet) goed bij zinnen (zijn) DE: recht bei Sinnen
NL: zin voor humor DE: Sinn für Humor
NL: (dat) schoot mij in de zin, fiel mir ein, kam mir in den Sinn, (schoot me door de gedachte) DE: fuhr mir durch den Sinn
NL: één van zin (zijn) DE: eines Sinnes
NL: vereend van zin, één van zin DE: (handelen) einträchtig
NL: (ik heb) er geen zin in DE: keine Lust dazu
NL: (vandaag) heb ik geen zin in tomaten DE: mag ich keine Tomaten
NL: zijn zinnen zetten op DE: seinen Sinn setzen auf (4)
NL: zijn eigen zin kunnen doen DE: nach seinem (eigenen) Willen handeln können
NL: (altijd) zijn eigen zin doen DE: seinem Kopf folgen
NL: iemands zin doen DE: nach jemands Willen handeln, einem den Willen tun
NL: Iemand zijn zin geven DE: einem seinen Willen lassen
NL: (hij probeert altijd) zijn zin te krijgen DE: seinen Willen durchzusetzen
NL: hij heeft toch zijn zin gekregen DE: es ist doch nach seinem Willen, seinem Wunsch gegangen
NL: als ik mijn zin kreeg DE: wenn es nach mir ginge
NL: 'smensen zin, is 'smensen leven DE: des Menschen Wille ist sein Himmelreich
NL: je kunt het hem nooit naar de zin maken DE: man kann ihm nichts recht machen
NL: (dat was) niet naar zijn zin DE: nicht nach seinem Sinn, ihm nicht nach dem Sinn
NL: is het zo naar uw zin? DE: ist es Ihnen so recht, ist es so nach Ihrem Wunsch, nach Ihrem Willen?
NL: kwaad in de zin hebben DE: Böses im Sinn haben
NL: van zins zijn DE:

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App