Vertaal
Naar andere talen: • voorstellen > ENvoorstellen > ESvoorstellen > FR
Definities op Encyclo.nl: voorstellen (6x)
Vertalingen voorstellen NL>DE

I voorstellen

werkw.
Uitspraak:  ['vorstɛlə(n)]
Verbuigingen:  stelde voor (verl.tijd ) heeft voorgesteld (volt.deelw.)

1) een voorstel doen - vorschlagen
Ik stel voor om de beslissing tot september uit te stellen. - Ich schlage vor, den Entschluss bis September zu verschieben.

2) zeggen hoe iemand heet, wat hij of zij doet enz. - vorstellen
Mag ik jullie voorstellen (...) - Darf ich euch vorstellen (...)
je aan iemand voorstellen - dich jemandem vorstellen

3) betekenen of bedoeld zijn als - vorstellen , darstellen
De kleuren zijn prachtig..., maar wat stelt het eigenlijk voor? - Die Farben sind prächtig ..., aber was stellt es eigentlich dar?
uitdrukking Het stelt weinig voor.

4) op een bepaalde manier weergeven - darstellen
iets schematisch voorstellen - etwas schematisch darstellen


II zich voorstellen

reflexief werkw.
Uitspraak:  ['vorstɛle(n)]
Verbuigingen:  stelde zich voor (verl.tijd ) heeft zich voorgesteld (volt.deelw.)

bedenken hoe iets is of zal gaan enz. - vorstellen
Hoe stel je je dat eigenlijk voor? - Wie stellst du dir das eigentlich vor?
Stel je voor dat je kon vliegen! - Stell dir vor, du könntest fliegen!
Daar kan ik me niets bij voorstellen. - Darunter kann ich mir nichts vorstellen.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
voorstellen (ww.) vorstellen (ww.) ; beginnen (ww.) ; anfangen (ww.) ; einsetzen (ww.) ; einleiten (ww.) ; einführen (ww.) ; introduzieren (ww.) ; vorschlagen (ww.) ; bekannt machen (ww.)
voorstellen (werkw.) vorschlagen
het voorstellendie Vorschläge ; die Anträge
voorstellen darstellen
Bronnen: interglot; Wikipedia; Wiktionary

Voorbeeldzinnen met `voorstellen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanbieden
NL: betekenen
NL: doornemen
NL: herhalen
NL: inbeelden
NL: indienen
NL: introduceren
NL: kennis laten maken
NL: nazeggen
NL: opperen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: z. voorstellen DE: (z. bekend maken; z. voor de geest stellen; z. verbeelden) sich vorstellen, (van plan zijn) beabsichtigen, gedenken
NL: (iemand voor een betrekking) voorstellen DE: vorschlagen, vortragen
NL: stel je eens voor, (dat ...) DE: stell dir einmal vor
NL: u kunt z. voorstellen (hoe blij we waren) DE: Sie können sich denken, sich vorstellen
NL: stel je voor! DE: (verbazing) denke dir!, (ergernis, spot) warum nicht gar!

Download de Android App
Download de IOS App