Vertaal

Vertalingen verantwoordelijk NL>DE

verantwoordelijk

bijv.naamw.
Uitspraak:  [vərɑntˈwordələk]

met de verplichting iets te verantwoorden - verantwortlich , haftbar , schuld , zuverlässig
verantwoordelijk zijn voor de boekhouding - für die Buchhaltung verantwortlich sein
uitdrukking een verantwoordelijke baan

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
verantwoordelijk (bnw.) zuständig (bnw.)
verantwoordelijk (bijv.naamw.) verantwortlich (bnw.) ; haftbar (bijv.naamw.) ; schuldfähig (bijv.naamw.) ; zurechnungsfähig (bijv.naamw.)
verantwoordelijk fehlbar ; haftend ; haftpflichtig

Bronnen: interglot Wikipedia
Synoniemen
NL: responsabel
NL: aansprakelijk
NL: belangrijk
NL: belast
NL: toerekeningsvatbaar
NL: gehouden

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zeer verantwoordelijke betrekking DE: verantwortungsvolle Stellung
NL: verantwoordelijk stellen DE: verantwortlich machen
NL: voor iets verantwoordelijk blijven DE: für etwas verantwortlich bleiben, (ook) für etwas haftenEr zijn 23 zinnen met `verantwoordelijk` gevonden
 1. NL: In alle EU-landen heeft een moeder automatisch de ouderlijke verantwoordelijkheid voor haar kind, net als een getrouwde vader
  DE: In allen EU-Ländern übernimmt die Mutter, ebenso wie der mit der Mutter verheiratete Vater, automatisch die elterliche Verantwortung für das Kind
 2. NL: Ik ben verantwoordelijk voor alle jongens\r die aan deze ziekte lijden,
  DE: Ich trage die Verantwortung für alle Jungs,\r die an dieser Krankheit leiden,
 3. NL: Als onze regering verantwoordelijk\r zou zijn. . .
  DE: wenn unsere eigene Regierung\r die Verantwortung für den Tod
 4. NL: Mr Creedy, ik hou u verantwoordelijk\r voor deze toestand.
  DE: Mr. Creedy, ich mache Sie\r für die Lage persönlich verantwortlich.
 5. NL: Wijst taken toe aan het personeel en delegeert verantwoordelijkheden.
  DE: Weisen dem Personal Aufgaben zu und delegieren Verantwortlichkeiten.
 6. NL: U bent niet verantwoordelijk, voor dat, wat gebeurd is.
  DE: Sie sind nicht verantwortlich, für das, was passiert ist.
 7. NL: Wie is de verantwoordelijke?
  DE: Wer ist der Verantwortliche?
 8. NL: Een buschauffeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn passagiers.
  DE: Ein Busfahrer ist für die Sicherheit der Insassen verantwortlich.
 9. NL: Aan boord kunt u uw bagage gratis opbergen, op uw eigen verantwoordelijkheid
  DE: An Bord können Sie Ihr Gepäck kostenlos auf eigene Verantwortung unterbringen
 10. NL: ik neem de volle verantwoordelijkheid op mij
  DE: ich ubernehme die volle Verantwortung
 11. NL: De bagage valt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid van de reiziger
  DE: Der Passagier ist jederzeit für sein Gepäckstück verantwortlich
 12. NL: Als moeder of vader bent u verantwoordelijk voor de opvoeding, het onderricht en eventuele eigendommen van uw kind
  DE: Als Mutter oder Vater sind Sie für die Erziehung und (falls vorhanden) das Eigentum Ihres Kindes verantwortlich
 13. NL: Dit kan gebeuren als het onderwerp duidelijk tot de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de lidstaat behoort
  DE: Das könnte daran liegen, dass das Thema eindeutig unter die Verantwortung und die Zuständigkeit des Mitgliedstaats fällt
 14. NL: Europese Commissie, DG Justitie, vrijheid en veiligheid - ouderlijke verantwoordelijkheid
  DE: Europäische Kommission, Generaldirektion für Justiz, Freiheit und Sicherheit – Elterliche Verantwortung
 15. NL: Vanaf 2004 was hij al verantwoordelijk voor de sales van ZANOX.de AG en zijn internationale dochterondernemingen
  DE: Bereits seit 2004 verantwortet er den Vertrieb der ZANOX.de AG und ihrer internationalen Tochterunternehmen
 16. NL: Als Chief Financial Officer (CFO) is Joachim Piroth verantwoordelijk voor finance en controlling
  DE: Joachim Piroth verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finanzen und Controlling
 17. NL: Weet u welke verantwoordelijkheid\r u hierbij neemt, voor de rechtbank...
  DE: Kennen sie die Verantwortung,\r die sie dem Gericht und den Menschen
 18. NL: Als onze regering\r verantwoordelijk was. . .
  DE: Wenn unsere Regierung\r die Verantwortung für das trüge,
 19. NL: Met meer bevoegdheden, komt meer verantwoordelijkheid ten opzichte van de burgers, de nationale parlementen en de Europese Unie
  DE: Mehr Macht geht aber auch mit mehr Verantwortung einher - gegenüber den Bürgern, den nationalen Parlamenten und der Europäischen Union insgesamt
 20. NL: Sinds mei 2011 is Michael Hartwig als Chief Marketing Officer (CMO) verantwoordelijk voor de marketing en bedrijfscommunicatie bij zanox
  DE: Michael Hartwig verantwortet seit Mai 2011 als Chief Marketing Officer (CMO) das Marketing und die Unternehmenskommunikation bei zanox
 21. NL: Ouderlijke verantwoordelijkheid
  DE: Elterliche Verantwortung
 22. NL: Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en rapporteert aan het bestuur
  DE: Er ist verantwortlich für den täglichen Gang der Dinge und informiert die Leitung
 23. NL: Geeft leiding aan personeel van de afdeling en eventuele andere afdelingen, wijst taken toe en delegeert verantwoordelijkheden.
  DE: Beaufsichtigen Personal in der Abteilung und (möglicherweise) anderer Abteilungen, weisen Aufgaben zu und delegieren Verantwortlichkeiten.