Vertaal

Vertalingen verantwoordelijk NL>DE

verantwoordelijk

bijv.naamw.
Uitspraak:  [vərɑntˈwordələk]

met de verplichting iets te verantwoorden - verantwortlich , haftbar , schuld , zuverlässig
verantwoordelijk zijn voor de boekhouding - für die Buchhaltung verantwortlich sein
uitdrukking een verantwoordelijke baan

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
verantwoordelijk (bnw.) zuständig (bnw.)
verantwoordelijk (bijv.naamw.) verantwortlich (bnw.) ; haftbar (bijv.naamw.) ; schuldfähig (bijv.naamw.) ; zurechnungsfähig (bijv.naamw.)
verantwoordelijk fehlbar ; haftend ; haftpflichtig

Bronnen: interglot Wikipedia
Synoniemen
NL: responsabel
NL: aansprakelijk
NL: belangrijk
NL: belast
NL: toerekeningsvatbaar
NL: gehouden

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zeer verantwoordelijke betrekking DE: verantwortungsvolle Stellung
NL: verantwoordelijk stellen DE: verantwortlich machen
NL: voor iets verantwoordelijk blijven DE: für etwas verantwortlich bleiben, (ook) für etwas haftenEr zijn 41 zinnen met `verantwoordelijk` gevonden
 1. NL: Nieuwe bevoegdheden betekent meer verantwoordelijkheid
  DE: Mehr Macht bedeutet auch mehr Verantwortung
 2. NL: De IKEA Groep wordt opgericht en verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu wordt aangemerkt als vereiste om goed zaken te kunnen doen
  DE: Der IKEA Konzern entsteht und die Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt ist eine Voraussetzung, um gute Geschäfte zu tätigen
 3. NL: We moeten de verantwoordelijkheid\r nemen. We lezen wat.
  DE: Wir übernehmen die Verantwortung.\r Also lesen wir ein bisschen.
 4. NL: Verantwoordelijk, normaal, saai.
  DE: lch war verantwortungsbewusst,\r normal und grau.
 5. NL: Nu ga je te ver. Jij bent alleen\r verantwoordelijk voor je eigen kind.
  DE: Das war unnötig. Sie sind nur\r für Ihr eigenes Kind verantwortlich.
 6. NL: met een dubbele boekhouding.\r Meneer Libby is verantwoordelijk voor...
  DE: mit einem Sinn für doppelte Buchhaltung.\r Herr Libby ist im Studio
 7. NL: Plant en organiseert bedrijfsactiviteiten, wijst taken toe aan het personeel en delegeert verantwoordelijkheden.
  DE: Planen und organisieren die Unternehmensaktivitäten, weisen Beschäftigten Aufgaben zu und delegieren Verantwortlichkeiten.
 8. NL: Verantwoordelijkheid die verder reikt dan woninginrichting
  DE: Verantwortung weit übers Einrichten hinaus
 9. NL: Hij richtte hij onder andere ICG Interconnect AG op en was verantwoordelijk voor het management en de internationalisering van dit bedrijf
  DE: Er gründete und führte unter anderem die ICG Interconnect AG und begleitete deren Internationalisierung
 10. NL: Wees zeker, dat wij de verantwoordelijkheid voor de informatie over Uw kredietkaart zeer ernstig nemen
  DE: Stellen Sie sicher, daß unsere Haftung für Informationen über Ihre Kreditkarte sehr ernst gennomen wird
 11. NL: Het team dat verantwoordelijk was\r voor de sloop van de Old Bailey. . .
  DE: Eine kleine Anekdote am Rande:
 12. NL: Dat is de verantwoordelijkheid\r van de artsen.
  DE: Das ist die Verantwortung der Ärzte.
 13. NL: In de New Forest daarentegen zijn paarden niet alleen om op te rijden – ze zijn verantwoordelijk voor het meehelpen het landschap te behouden
  DE: Im New Forest hingegen sind Pferde nicht nur dazu da, geritten zu werden, sie helfen auch, die Landschaft zu pflegen
 14. NL: Zolang de ouders samenwonen, hebben de ouders gezamenlijk de ouderlijke verantwoordelijkheid
  DE: Leben die Eltern zusammen, tragen sie diese Verantwortung gemeinsam
 15. NL: Mogwai brengt 'n grote\r verantwoordelijkheid mee. . .
  DE: Mogwai bringt große Verantwortung.
 16. NL: Er zijn mensen die we hiervoor\r verantwoordelijk houden...
  DE: Sicherlich tragen einige\r mehr Verantwortung als andere,
 17. NL: De tickets vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de passagier
  DE: Der Fahrgast übernimmt die volle Verantwortung für seinen Fahrschein
 18. NL: Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen.
  DE: Eltern sind für die Sicherheit ihrer Kinder verantwortlich.
 19. NL: In alle EU-landen heeft een moeder automatisch de ouderlijke verantwoordelijkheid voor haar kind, net als een getrouwde vader
  DE: In allen EU-Ländern übernimmt die Mutter, ebenso wie der mit der Mutter verheiratete Vater, automatisch die elterliche Verantwortung für das Kind
 20. NL: Als onze regering verantwoordelijk\r zou zijn. . .
  DE: wenn unsere eigene Regierung\r die Verantwortung für den Tod
 21. NL: Mr Creedy, ik hou u verantwoordelijk\r voor deze toestand.
  DE: Mr. Creedy, ich mache Sie\r für die Lage persönlich verantwortlich.
 22. NL: Ik ben verantwoordelijk voor alle jongens\r die aan deze ziekte lijden,
  DE: Ich trage die Verantwortung für alle Jungs,\r die an dieser Krankheit leiden,
 23. NL: Wijst taken toe aan het personeel en delegeert verantwoordelijkheden.
  DE: Weisen dem Personal Aufgaben zu und delegieren Verantwortlichkeiten.
 24. NL: Vanaf 2004 was hij al verantwoordelijk voor de sales van ZANOX.de AG en zijn internationale dochterondernemingen
  DE: Bereits seit 2004 verantwortet er den Vertrieb der ZANOX.de AG und ihrer internationalen Tochterunternehmen
 25. NL: Als Chief Financial Officer (CFO) is Joachim Piroth verantwoordelijk voor finance en controlling
  DE: Joachim Piroth verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) die Bereiche Finanzen und Controlling

Bekijk alle 41 voorbeeldzinnen met `verantwoordelijk`